Aktualno

Koronavirus in zavarovalna kritja


28.02.2020

Ste v dvomih, ali bo zavarovanje za tujino krilo stroške nujne zdravstvene oskrbe v primeru, da v tujini zbolite za koronavirusom? Kako je z zavarovanjem odpovedi potovanja, je krita odpoved potovanja zaradi strahu pred okužbo? Kaj pa, če mora organizator prireditve le-to odpovedati zaradi ukrepa prepovedi množičnih prireditev s strani države? Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja naših strank.Ali zavarovanje Tujina krije stroške zdravljenja, če v tujini zbolim za koronavirusom?

Aktualno COVID kritje Tujina

Zavarovanje za tujino, krije nujne stroške zdravljenja v tujini, prevoz v domovino, izgubo ali krajo prtljage in osebnih dokumentov, preklic leta ali zamudo prtljage.

Glede na trenutno situacijo je predvsem potrebno upoštevati navodila za varnost, ki jih imajo predpisane posamezne države. V takšnih situacijah zavarovalnica ali asistenčni center ne moreta ravnati po svojih pravilih, ampak strogo upoštevati varnostne ukrepe, ki jih predpiše država.

V sklopu zavarovanja Tujina stroški zdravljenja niso kriti, če boste zboleli v državi, v kateri je razglašena epidemija oziroma pandemija. Trenutno je v svetu razglašena pandemija, kar pomeni, da zavarovanje nikjer na svetu ne krije stroškov nujne zdravstvene oskrbe, ki nastanejo zaradi koronavirusa.

Kaj je epidemija in kaj pandemija?

Epidemija je razglašena na nivoju države, pandemija pa je razglašena na nivoju celotnega sveta.

Vse podrobnosti o kritju zavarovanja Tujina so navedene v zavarovalnih pogojih.

Načrtoval sem pot na Tajsko, sedaj želim odpovedati potovanje. Je to krito v zavarovanju za odpoved potovanja?

  • Zavarovanje odpovedi stroška potovanja vključuje nevarnosti kot so bolezen, nezgoda ali smrt zavarovanca ter višja sila.
  • Zavarovanje pa ne krije dogodkov, ki so povezani z epidemijo in pandemijo. Torej, odpoved potovanja zaradi koronavirusa (epidemija ali pandemija) ni krita.
  • Zavarovanje še vedno velja oziroma krije stroške odpovedi potovanja zaradi bolezni, ki ni koronavirus, nezgode ali smrti.

Zaradi pojava koronavirusa smo odpovedali prireditev. Je to zavarovano?

Zavarovanje prireditev krije škodo, ki je nastala, ker je bila prireditev zaradi atmosferskih padavin (dež, sneg, toča, sodra) ali drugih zavarovanih rizikov odpovedana ali ni dosegla predvidenega števila obiskovalcev. Med druge rizike spada nastop nevarnosti požara, eksplozije, naravne višje sile (potres, poplava ipd.) in višje sile administrativne narave (ukrepi državnih organov o prepovedi množičnih prireditev, uvedbi dneva žalovanja, omejitev gibanja …). 

V primeru, da imate že sklenjeno in veljavno zavarovanje prireditev z vključenim rizikom nastopa višje sile administrativne narave in bi država sprejela zaradi koronavirusa ukrep, ki bi vodil v odpoved prireditve, boste pri zavarovalnici lahko uveljavljali izplačilo zavarovalnine.

Če pa zavarovanja še nimate, bi ga pa želeli skleniti za vse zgoraj navedene nevarnosti, to seveda lahko storite, vendar pa bi bile škode povezane s koronavirusom izključene. Namreč 922. člen Obligacijskega zakonika, pravi, da »je zavarovalna pogodba nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je že bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal«. Koronavirus je v tem trenutku nevarnost, ki je že v nastajanju, zato zavarovalnica zanj kritja ne podaja, bi pa zavarovanje veljalo za vse ostale nevarnosti, ki v trenutku sklenitve zavarovanja še niso v nastajanju, niti ni gotovo, da bodo nastale (npr. padavine, potres, uvedba dneva žalovanja …).

Več o zavarovanju odpovedi prireditev si preberite na tej povezavi.