Zadovoljstvo strank

Naše stranke so vedno na prvem mestu. Zavedamo se, da jim moramo prisluhniti, če želimo biti pripravljeni na prihodnje izzive. Že vrsto let skrbno spremljamo in preučujemo zadovoljstvo zavarovancev z raziskavami zunanjih, neodvisnih ustanov.

Zadovoljstvo zavarovancev je naš ključni kažipot pri odkrivanju potreb in razvijanju zavarovanj, storitev in poslovnih procesov, s katerimi se bomo v prihodnosti še bolj prilagodili strankam.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2019

Raziskava Zavarovalniški monitor 2019

Zavarovalnica GENERALI d.d. v neodvisni raziskavi družbe GfK – Zavarovalniški monitor* sodeluje že tradicionalno, vse od leta 2009. Tudi letošnji rezultati raziskave so pokazali, da še naprej uspešno ohranjamo naš položaj med najboljšimi na slovenskem zavarovalniškem trgu, zadovoljstvo naših strank pa nas uvršča na prvo mesto.

* Zavarovalniški monitor je neodvisna raziskava, ki jo družba GfK v Sloveniji izvaja od leta 2000. Omogoča vpogled v gibanje zavarovalniškega sektorja, ponudbo in njegov ugled ter izpostavlja dejavnike in trende na zavarovalniškem trgu. Raziskava je tudi letos zajele 1000 naključnih anketirancev, starih od 15 do 75 let.

NAJBOLJ ZADOVOLJNE SO STRANKE NAŠE ZAVAROVALNICE.
NAJVEČ ZADOVOLJNIH STRANK IMAMO TUDI PRI UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV.

OSTAJAMO MED NAJBOLJ PREPOZNAVNIMI, VŠEČNIMI IN UGLEDNIMI ZAVAROVALNICAMI.
IMAMO VISOK DELEŽ ZAGOVORNIKOV.


TOP 1 po zadovoljstvu strank
Zadovoljstvo in brezskrbnost sta pri nas vedno na prvem mestu – to sta vrednoti, ki ju kot vseživljenjski partner naših zavarovancev skrbno negujemo. To se odraža tudi na področju splošnega zadovoljstva strank, kjer že več let zapored dosegamo najvišja mesta. Kar 88 % vseh naših strank je zadovoljnih, od tega je polovica (44 %) zelo zadovoljnih.

TOP 1 po zadovoljstvu pri uveljavljanju škodnih zahtevkov
Da so stranke v središču naše pozornosti in da se zanje resnično trudimo na vsakem koraku, tudi v procesu obravnave njihovega škodnega primera, kaže stopnja zadovoljstva tistih, ki so nam doslej že kdaj podali škodni zahtevek. Pri uveljavljanju škodnih zahtevkov se v primerjavi s konkurenčnimi zavarovalnicami ponašamo z največjim deležem zadovoljnih strank - 78 % strank je z našim odzivom ob uveljavljanju škodnih zahtevkov zadovoljnih, od tega je več kot polovica strank (53 %) z nami zelo zadovoljna.

Smo dobro prepoznavna, ena najbolj všečnih in ugledna zavarovalnica na slovenskem trgu
Z našimi dejanji vztrajno povečujemo stopnjo prepoznavnost in ohranjamo mesto med najboljšimi. Medtem ko konkurenca ostaja na enakem nivoju kot lani, smi mi naredili velik korak naprej - iz 59 % spontanega priklica v letu 2018 na 68 % v letu 2019. Ob tem uspešno ohranjamo mesto med najbolj všečnimi zavarovalnicami. Hkrati 65 % vprašanih meni, da smo ugledana zavarovalnica. Naš ugled smo v primerjavi z lanskim letom iz 22 % povečali na 36 %.

Med najboljšimi po deležu zagovornikov
Ponosni smo, da povečujemo že tako visok delež strank, ki bi nas priporočile svojim prijateljem in znancem. Letos bi to storilo 47 % naših zagovornikov, kar predstavlja 7 % več kot v lanskem letu,
 medtem ko povprečje v Sloveniji znaša 43 %. Tako naš indeks NPS* dosega oceno 27, povprečje v Sloveniji pa 15. Kot razlog za priporočanje naše zavarovalnice vprašani najpogosteje navajajo: zaupanje, poštenost in zanesljivost; prijaznost, profesionalnost in strokovnost ter cene zavarovanj, široko ponudbo in hiter odziv. 

Zadovoljni smo, ker nas prepoznavate kot stabilno in varno zavarovalnico s pestro ponudbo raznolikih zavarovanj, ki nenehno uvaja novosti. Hkrati nam priznavate strokovno in sposobno osebje ter obenem prepoznavate tudi naše družbeno odgovorno delovanje.

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2018

Zavarovalnica GENERALI d.d. v neodvisni raziskavi družbe GfK – Zavarovalniški monitor* sodeluje že tradicionalno, vse od leta 2009. Tudi letošnji rezultati raziskave so pokazali, da še naprej uspešno ohranjamo naš položaj med najboljšimi na slovenskem zavarovalniškem trgu.

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2018

SMO ENA IZMED NAJBOLJ PREPOZNAVNIH IN VŠEČNIH ZAVAROVALNIC V SLOVENIJI.

IMAMO VISOK 89% DELEŽ ZADOVOLJNIH STRANK.

PRI UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV JE Z NAMI ZADOVOLJNIH KAR 80 % STRANK. 

GLEDE PRIPOROČILA STRANK SE UVRŠČAMO MED NAJBOLJŠE TRI.

Všečnost naše zavarovalnice se v zadnjih petih letih vztrajno izboljšuje.

Večji preskok se je zgodil iz lanskega v letošnje leto, kar nas še naprej ohranja med najbolj všečnimi.

V samem vrhu z zadovoljnimi strankami

Ena izmed naših temeljnih vrednot, na katerih pozorno gradimo vse od našega prihoda na slovenski trg, je zadovoljstvo strank. Ponosni smo, da je letošnja raziskava ponovno dokazala, da smo pri doseganju zadovoljstva zavarovancev med najboljšimi - naše stranke so namreč ene izmed najbolj zadovoljnih. Imamo namreč kar 89 % zadovoljnih strank, kar je za 2 % več kot v preteklem letu. Tako na področju splošnega zadovoljstva strank z zavarovalnico že več let zasedamo najvišja mesta.

Drugi po številu zadovoljnih strank pri uveljavljanju škodnih zahtevkov

Z visoko oceno se ponašamo tudi, ko gre za uveljavljenje škodnih zahtevkov. Kar 80 % (lani 77 %) naših strank je z našim odzivom ob uveljavljanju škodnih zahtevkov zadovoljnih. To je kar 3 % več kot v lanskem letu (77 %).

Med tremi najboljšimi po deležu zagovornikov

Splošno zadovoljstvo z zavarovalnico prispeva tudi k visokemu deležu strank, ki bi nas priporočile svojim prijateljem in znancem. Tokrat bi to storilo kar 40 % naših zagovornikov (povprečje v Sloveniji znaša 37 %, v Evropi 38 %). Tako naš indeks NPS** dosega oceno 18 (povprečje v Sloveniji 12, v Evropi 11), kar nas med konkurenti v Sloveniji uvršča na tretje mesto.

Med vodilnimi tudi po številu novih strank

Zavarovalnico GENERALI d.d. si je za svojo zavarovalnico v letu 2018 izbralo 2 % vseh vprašanjih, kar je enako kot leto poprej, kar nas še vedno uvršča med vodilne.

Veseli nas, da ste nas tudi tokrat prepoznali kot ekonomsko stabilno in varno zavarovalnico, z nenehnim uvajanjem novosti in s pestro ponudbo raznolikih zavarovanj, ki se ponašajo z dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno storitve. Še posebej ste pohvalili naše sposobne, strokovne in prijazne zastopnike. Ob tem ste kot pozitivno prepoznali tudi naše zavzemanje za družbeno odgovornost.

*Zavarovalniški monitor je neodvisna raziskava, ki jo družba GfK (Growth from Knowledge) v Sloveniji izvaja enkrat letno, že 18. leto zapored, vse od leta 2000. Raziskava nam omogoča vpogled v gibanje in razvoj zavarovalniškega sektorja, ponudbo in njegov ugled. Izsledki raziskave izpostavljajo vse pomembnejše dejavnike in trende na slovenskem zavarovalniškem trgu. Raziskava zajema vzorec 1.000 oseb, ki je reprezentativen za slovensko populacijo v starosti od 15 do 75 let.

**Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2017

PREPOZNAVNI IN VŠEČNI. Z NAJVEČJIM DELEŽEM NAJBOLJ ZADOVOLJNIH ZAVAROVANCEV PRI UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV. Stranke posameznih zavarovalnic bi v največji meri prijateljem in znancem priporočale prav Generali (42 % zagovornikov).*

Odličen položaj zavarovalnice GENERALI d.d. na slovenskem zavarovalniškem trgu so potrdili tudi letošnji izsledki raziskave – stranke nas namreč uvrščajo med najboljše.

 • Ko gre za uveljavljanje škodnih zahtevkov se med vsemi zavarovalnicami prav mi ponašamo z največjim deležem zelo zadovoljnih strank (47 %). Kar 77 % pa jih je z našim odzivom zadovoljnih. 
 • Prav tako imamo največji delež strank, ki bi nas priporočile svojim prijateljem in znancem (42% delež zagovornikov). Tudi sicer se glede na priporočila strank (indeks NPS**) uvrščamo med najboljše.
 • Na področju splošnega zadovoljstva strank že več let zasedamo najvišja mesta. Tako je tudi letos – ponovno smo med najboljšimi, saj imamo kar 45 % zelo zadovoljnih in 42 % zadovoljnih strank. Skupaj torej 87 % zadovoljnih strank.
 • Na našo odličnost kaže tudi podatek, da si je na novo za svojo zavarovalnico v preteklem letu GENERALI izbralo 2 % vseh vprašanih, kar nas uvršča na drugo mesto.

Na doseženo smo ponosni. Prav tako na dejstvo, da nas prepoznate še kot ekonomsko stabilno in varno zavarovalnico, s prijaznim in strokovnim osebjem, ki uvaja novosti in nudi veliko vrst zavarovanj z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve.

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2017:

*Vir: Zavarovalniški monitor 2017, povzetek.

**Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2016

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2016

Družba GfK je aprila 2016 izvedla neodvisno letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča vpogled v pomembne zavarovalniške kazalce in pregled na slovenskem zavarovalniškem trgu.

Letošnji rezultati so potrdili izsledke preteklih raziskav, ki dokazujejo, da se Generali po mnenju strank uvršča v sam vrh zavarovalnic, ki delujejo v slovenskem prostoru.  Letos smo najvidnejše rezultate v Generaliju dosegli na področju:

 • splošnega zadovoljstva z zavarovalnico, saj imamo najvišje skupno število zelo zadovoljnih in zadovoljnih strank. Kar 85 % naših strank je zadovoljnih s svojo izbiro. To nas med vsemi zavarovalnicami na slovenskem trgu uvršča na 1. mesto;
 • uveljavljanja škodnih zahtevkov, saj je 89 % naših strank, ki so že kdaj uveljavljale škodni zahtevek, zadovoljnih z našim odzivom, kar je največ med vsemi konkurenčnimi zavarovalnicami v Sloveniji;
 • priporočil (indeks NPS*), saj bi stranke posameznih zavarovalnic prijateljem in znancem v največji meri priporočale prav Generali. 43 % zagovornikov dosegamo NPS oceno 13 in zasedamo 2. mesto. Z doseženim presegamo slovensko in evropsko povprečje;
 • prepoznavnosti zavarovalnic, kjer se uvrščamo na 2. mesto. Tretjina anketiranih se najbolj spominja prav oglaševalskih akcij naše zavarovalnice.

Poleg tega anketiranci Generali uvrščajo med najbolj všečne zavarovalnice. Vidijo nas kot ekonomsko stabilno in varno zavarovalnico, ki ima prijazne in strokovne zastopnike ter ki nenehno uvaja novosti in ponuja veliko vrst zavarovanj z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve.

Družba GfK raziskavo Zavarovalniški monitor izvaja vse od leta 2000. Raziskava potekala v aprilu, in sicer s pomočjo osebnega individualnega anketiranja v naključno izbranih gospodinjstvih. Rezultati temeljijo na odgovorih 1.000 anketirancev, starih do 15 do 75 let.

*Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2015

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2015

Družba GfK Slovenija je v aprilu 2015 izvedla letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Raziskava je pokazala, da:

 • se je Generali ponovno izkazal kot zavarovalnica, ki ima najvišje skupno število zelo zadovoljnih in zadovoljnih strank, kar 88 %, in tako ponovno prekaša ostale konkurenčne zavarovalnice na slovenskem trgu;
 • se Generali po prepoznavnosti zavarovalnic uvršča na 2. mesto, sicer pa visoko nad povprečje, saj se kar tretjina anketiranih najbolj spominja prav oglaševalskih akcij naše zavarovalnice;
 • se glede na NPS* Generali z oceno 12 uvršča na 2. mesto, saj dobra tretjina  naših strank storitve, ki jih nudimo, priporoči naprej;
 • v kategoriji všečnosti zavarovalnic splošni javnosti zasedamo 3. mesto, stranke pa opazijo naše nadpovprečno  pogosto uvajanje novosti, hitro izplačevanje odškodnin, dobro  razmerje med kakovostjo in ceno ter raznovrstno ponudbo  zavarovanj.

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2014

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2014

Družba GfK Slovenija je v aprilu in maju 2014 izvedla letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Raziskava je pokazala, da:

 • so že četrto leto zapored z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni prav naši zavarovalci;
 • prav tako ostajamo v samem vrhu glede na splošno zadovoljstvo z zavarovalnico;
 • smo med najbolj prepoznavnimi zavarovalnicami tako z vidika spontanega in olajšanega priklica kot tudi priklica oglasov, saj se v obeh kategorijah uvrščamo na visoko 2. mesto;
 • po indeksu NPS* med slovenskimi zavarovalnicami dosegamo 4. mesto, v kategoriji zagovornikov pa odlično 3. mesto.

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2013

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2013

Družba GfK Slovenija od leta 2000 redno enkrat letno izvaja neodvisno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča identifikacijo in spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Omenjena raziskava je v letu 2013 pokazala:

 • da so že tretje leto zapored z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni prav Generalijevi zavarovanci;
 • po indeksu NPS* Generali med slovenskimi zavarovalnicami dodatno utrjuje lanskoletno visoko 2. mesto, rezultat pa v kategoriji zagovornikov v pozitivni smeri ne odstopa le od slovenskega povprečja, temveč tudi od povprečja držav Srednje in Vzhodne Evrope;
 • z vidika spontanega in olajšanega priklica se Generali uvršča na 3. mesto, glede priklica oglasov pa na 2. mesto. Dobra popotnica za nadaljnje delo je utrjevanje pozicije Generalija glede všečnosti: izenačeno lanskoletno 2. mesto ter splošno zadovoljstvo z zavarovalnico – 2. mesto.

Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja Generali na slovenskem zavarovalnem trgu še vedno ohranja 6. mesto, hkrati pa ostaja največja tuja zavarovalnica v Sloveniji. V Sloveniji je prepoznaven, všečen in zaupanja vreden, saj ima najbolj zadovoljne stranke, ki bi ga priporočile prijateljem in znancem. V Evropi je prvi na področju življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kot  zavarovalna skupina pa je v Evropi tretji največji.

* Indeks NPS (Net Promoter Score): osnova za katerega je verjetnost priporočila zavarovalnice. Ta kazalec temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalno storitev uporabljali tudi v prihodnje in jo bodo aktivno priporočali drugim, ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice in odvračajo od uporabe storitev zavarovalnice.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2012

V aprilu in maju 2012 je podjetje GfK Slovenija izvajalo anketiranje v sklopu neodvisne raziskave GfK Zavarovalniški monitor 2012 (IMDS). Z metodo osebnega anketiranja na domu je zajelo vzorec 1.000 oseb, ki je reprezentativen za slovensko populacijo v starosti od 15 do 75 let. Raziskava, ki se od leta 2000 izvaja enkrat letno, nam je tudi v letošnjem letu omogočila identifikacijo in spremljanje vseh pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga. V nadaljevanju je zbranih nekaj zanimivejših izsledkov raziskave.

Povzetek raziskave

Nadaljevanje rasti števila strank in premij

Zavarovalnica Generali se po podatkih SZZ* po velikosti oziroma bruto zbrani premiji uvršča na 6. mesto, hkrati pa ostaja največja tuja zavarovalnica v Sloveniji. Med vodilne tri se uvrščamo na področju avtomobilskih zavarovanj, domskih zavarovanj, naložbenih zavarovanj in zavarovanja kreditov. Posebej spodbuden je podatek, da je Generali med slovenskimi zavarovalnicami na vodilnem mestu po številu novih strank. Obenem ima enega najnižjih odstotkov strank, ki so se odločile, da prekinejo sodelovanje z zavarovalnico.

Najvišji delež zadovoljnih strank

Lojalnost obstoječih strank in rast števila novih strank je tesno povezana z zadovoljstvom strank. Prav škodni dogodek je tisti trenutek, ko zavarovalna storitev postane otipljiva in lahko zavarovanci zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. V raziskavi se je pokazalo, da so z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni Generalijevi zavarovanci, med katerimi je nezadovoljnih le 2 % strank. Od konkurenčnih zavarovalnic bistveno odstopa tudi delež popolnoma zadovoljnih strank, ki znaša 43 %, in skupaj z zadovoljnimi strankami predstavlja 94 % vseh vprašanih. Rezultati so se v primerjavi z lansko raziskavo, ki je prav tako pokazala najvišje zadovoljstvo med Generalijevimi strankami, dodatno povišali.

Zadovoljstvo generira priporočila

V raziskavo je bil letos prvič vključen indeks NPS (Net Promoter Score), osnova za katerega je verjetnost priporočila zavarovalnice. Ta kazalec temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo storitev uporabljali tudi v prihodnje in jo bodo aktivno priporočali drugim, ter nezadovoljnimi strankami. Po indeksu NPS se Generali med slovenskimi zavarovalnicami uvršča na visoko 2. mesto, rezultat pa v pozitivni smeri ne odstopa le od slovenskega povprečja, temveč tudi od povprečja držav Srednje in Vzhodne Evrope.

Med bolj prepoznavnimi in všečnimi

Zavarovalnica Generali se z vidika spontanega in olajšanega priklica uvršča na drugo mesto, enako kot tudi glede priklica oglasov oziroma oglaševalskih akcij. Dobra popotnica za prihodnost je tudi rast všečnosti zavarovalnice ter krepitev pozitivnega imidža na večini področij (uvajanje novosti, razmerje med kakovostjo in ceno, fleksibilnost in brez birokracije; prijaznost in strokovnost osebja, hitrost izplačila odškodnin, stabilnost, širina ponudbe in razumljiva predstavitev zavarovanj; zanesljivost).

* Slovensko zavarovalno združenje, Statistični zavarovalniški bilten 2011.

NEODVISNA RAZISKAVA - ZAVAROVALNIŠKI MONITOR 2011

V nadaljevanju predstavljeni podatki so iz neodvisne raziskave GfK Zavarovalniški monitor 2011. Zavarovalniški monitor omogoča identifikacijo in spremljanje vseh pomembnih kazalcev. Izvaja se od leta 2000, enkrat letno v mesecu maju, in je reprezentativen za slovensko populacijo v starosti 15 do 75 let. GfK uporablja metodo osebnega anketiranja na domu 1.000 oseb.

Povzetek raziskave

Pred vsako zavarovalnico je po prodajnih in marketinških akcijah nov izziv – kako zadovoljiti pričakovanja zavarovancev in ovrednotiti samo storitev. Tu se skriva resnična vrednost posamezne zavarovalnice.

Zadovojstvo zavarovancev pri zavarovalnicah

Škodni dogodek je tisti trenutek, ko zavarovalna storitev postane otipljiva in lahko zavarovanci zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. In ravno neprimerna ocenitev škode, nepriznavanje škode oziroma premajhno izplačilo odškodnine so najbolj pogosti razlogi nezadovoljstva zavarovancev. Povedano drugače, so tisti dejavniki, ki vplivajo na zvestobo zavarovancev in njihovo nadaljnje sodelovanje z obstoječo zavarovalnico.

Splošno - razlogi za nezadovoljstvo zavarovancev

Zadovoljstvo naših zavarovancev

Zavarovalnica Generali izstopa v zadnjih dveh letih tako po številu na novo pridobljenih strank kot tudi po številu najmanj »izgubljenih«, že prej obstoječih strank. Temu gre pripisati dejstvo, da so ponudbo Zavarovalnice Generali prepoznali kot najbolj ugodno na trgu, velik delež pa gre tudi kvalitetni podpori zavarovalnih svetovalcev, cenilcev oziroma celotostni podpori namenjenem povečanju kvalitete pristopa zavarovancem Generalija.

Zavarovalnica Generali je namreč uvrščena med bolj všečne zavarovalnice in z vidika prihodnjega vedenja najboljši rezultat dosega ravno Generali. Pozitiven rezultat beležimo tudi pri merjenju zvestobe strank, pri čemer krilati lev izstopa z nadpovprečnimi rezultati. Zavarovanci zavarovalnice Generali širijo pozitivne govorice. Prav tako bi se za ponovno uporabo storitev zavarovalnice v največji meri odločili zavarovanci krilatega leva in bi jo drugim zelo verjetno priporočili. Generali je očitno na dobri poti.

Raziskave kažejo, da je 91% vprašanih zadovoljnih s storitvijo oziroma odzivom zavarovalnice. Od tega jih je 41% popolnoma zadovoljnih, 50% zadovoljnih. Dodatnih 7% pa jih je neopredeljenih.

Kako nas vidi trg v Sloveniji?

 GENERALI d.d. je:

 • inovativen
 • ima prepoznavne oglase
 • ponuja dostopne premije

RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU NAŠIH STRANK

RAZISKAVA MED STRANKAMI GENERALI ZAVAROVALNICE, KI JO JE APRILA 2009 IZVEDLO PODJETJE VALICON D.O.O., JE POKAZALA, DA JE ZADOVOLJSTVO Z OBRAVNAVO ŠKOD PRI GENERALIJU NA VISOKI RAVNI.

Uveljavitev škode je pri zavarovanju tisti »trenutek resnice«, ko zavarovanci lahko zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. Da bi to zadovoljstvo ovrednotili tudi mi, smo v sodelovanju z raziskovalno družbo Valicon pripravili raziskavo, ki je pokazala, da je skoraj 90 odstotkov vprašanih zadovoljnih s postopkom in izidom obravnave škodnega primera iz naslova Generalijevega avtomobilskega zavarovanja. Izredno spodbuden je tudi delež tistih, ki bodo svoj avtomobil zavarovali pri Generaliju tudi po obravnavi škodnega primera.

Telefonska raziskava med 236 zavarovanci, ki so v zadnjih šestih mesecih prijavili škodo iz naslova avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju (Generalijeve stranke ali stranke drugih zavarovalnic), je pokazala, da Generali v škodnih postopkih posluje v skladu s pričakovanji zavarovancev. V nadaljevanju navajamo nekaj zanimivih izsledkov.

Splošno zadovoljstvo z obravnavo škod

Več kot 90% anketirancev se tudi strinja, da uslužbenci resnično poznajo področje svojega dela in je pri njih mogoče dobiti vse potrebne informacije.

V skupnem seštevku je povprečna ocena zadovoljstva s škodnim postopkom visoka in na šeststopenjski lestvici znaša 5.2 točke.

Graf (levo)
Vprašanje: Sedaj pa pomislite na vaš škodni dogodek v celoti in ga skušajte oceniti ...  (n=233)

Visoka »nakupna namera«

93 odstotkov anketirancev, ki že imajo sklenjeno Generali avtomobilsko zavarovanje, pravi, da bodo svoj avtomobil pri Generaliju zavarovali tudi v prihodnje. O sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju razmišlja tudi 36 odstotkov vprašanih, ki so pri Generaliju prijavila škodo, a tu še nimajo sklenjenega avtomobilskega zavarovanja.

Zadovoljstvo generira priporočila

Graf (levo)
Vprašanje:
Bi glede na tokratno izkušnjo, Zavarovalnico Generali priporočili svojim prijateljem? (n=235)