Aktualno

NOVO: V PRIMERU OBOLELOSTI S COVID-19 ZAGOTAVLJAMO BREZPLAČNO FINANČNO POMOČ IZ SKLADA TUDI FARMACEVTOM IN PROFESIONALNIM DELAVCEM CIVILNE ZAŠČITE. ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN DELAVCEM V DOMOVIH ZA STAREJŠE PA SMO VELJAVNOST SKLADA PODALJŠALI


20.08.2020

V zavarovalnici Generali smo v času epidemije ustanovili poseben sklad za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, ki od izbruha novega koronavirusa delajo v izrednih okoliščinah. Zdaj smo sklad, ki brezplačno nudi finančno pomoč v primeru obolelosti s covid-19, razširili še na druge kategorije izpostavljenih delavcev, ki nam vsak na svojem področju nesebično pomagajo omiliti posledice epidemije. Od 1. avgusta 2020 zagotavljamo pomoč iz sklada tudi farmacevtom in profesionalnim delavcem civilne zaščite.V času epidemije (12. marca 2020) smo ustanovili sklad za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, iz katerega jim brezplačno zagotavljamo finančno podporo, če zbolijo za boleznijo covid-19 in se zaradi nje zdravijo v bolnišnici. Veljavnost in pomoč iz sklada smo zaradi novega razmaha novih okužb s koronavirusom podaljšali do vključno 31. oktobra 2020.

Od 1. avgusta 2020 pa smo sklad, ki brezplačno nudi finančno pomoč v primeru obolelosti s covid-19, razširili tudi na farmacevte in profesionalne delavce civilne zaščite.

Vsem izpostavljenim kategorijam delavcev bomo iz sklada namenili neposredno finančno pomoč v primeru obolenja s covid-19, če se bodo zdravili v bolnišnici, v primeru smrti zaradi bolezni covid-19 pa bodo njihovi svojci prejeli posmrtnino.

Za pridobitev pomoči ni potrebna sklenitev kakršnega koli zavarovanja, zadostuje le uveljavljanje pravice do pomoči.

Kategorije delavcev, upravičenih do pomoči, so še podrobneje opredeljene v pravilih sklada. Čas veljavnosti sklada za vse izpostavljene delavce smo podaljšali do vključno 31. oktobra 2020.

Dodatne informacije v pravilih sklada >>