Aktualno

POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE V POKOJNINSKE SKLADE 


18.03.2020

Vlagatelje v pokojninske sklade obveščamo o trenutnih tržnih razmerah, pomembnih spremembah ZPIZ-2 v letu 2020 in poslovanju pokojninskih skladov KPS Leon 2 in Pokojninskega varčevanja AS v letu 2019. Komentar trenutnih tržnih razmer – marec 2020

Glede na trenutne tržne razmere verjamemo, da dolgoročni vlagatelji s časovnim horizontom 5+ let, npr. vlagatelji v pokojninske sklade, dogajanja na trgih ne bi smeli spremljati s pretirano zaskrbljenostjo. Nasprotno, ustvarja se priložnost za nadpovprečne donose v prihodnosti.

Več o trenutnih tržnih razmerah smo navedli tudi na: Trenutna situacija na kapitalskih trgih zaradi epidemije koronavirusa

Pomembne spremembe ZPIZ-2 v letu 2020

Obveščamo vas, da se s 1. 1. 2020 zakonodaja s področja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po ZPIZ-2 v nekaterih delih spreminja in dopolnjuje, podrobnosti so navedene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G).

Skladno s spremembo 245. člena ZPIZ-2 (53. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2G) je z veljavnostjo od 1. 1. 2020 na novo določen znesek minimalnega vplačila kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v koledarskem letu plača delodajalec. Ta ne sme biti nižji od 300 evrov letno (25 evrov mesečno, do sedaj 20 evrov).

V letu 2020 se najvišji znesek vplačane premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ne spreminja. V veljavi ostaja omejitev 5,844 odstotka letne bruto plače posameznika in ne več kot 2.819,09 evra letno.

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020. Za ogled kliknite tukaj.

Poslovanje pokojninskih skladov KPS Leon 2 in Pokojninskega varčevanja AS v letu 2019

Leta 2019 so bile v skladu z zakonom izvedene spremembe Pravil upravljanja skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS, Pravil upravljanja Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01, vseh treh Izjav o naložbeni politiki kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS ter Izjave o naložbeni politiki kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01. Spremembe se nanašajo zlasti na naložbeno politiko kritnih skladov, ki je bila dopolnjena z možnostjo vlaganja v alternativne in specialne investicijske sklade, ter na spremembo višine skrbniške provizije.

Kratek pregled kapitalskih trgov in poslovanje podskladov KPS Leon 2 v letu 2019. Za ogled kliknite tukaj.

Kratek pregled kapitalskih trgov in poslovanje kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS v letu 2019. Za ogled kliknite tukaj.