Aktualno

V uporabo smo predali še sedem inovativnih 3D zeber po Sloveniji


30.05.2022

Sredi maja smo zaključili letošnjo spomladansko preventivno akcijo za zagotavljanje večje varnosti najranljivejših udeležencev v prometu. Na prireditvah, ki so potekale od konca aprila, smo predali v uporabo kar sedem 3D zeber, ki opozarjajo voznike k zmanjšanju hitrosti in večji pazljivosti. Akcija za manj žrtev med najranljivejšimi udeleženci v prometu je tako dosegla najširšo javnost, Trkajevo pesem »Varno ima vedno prav« pa prepevajo otroci od Pirana do Murske Sobote.Gasilska fotografija osnovnošolcev, predstavnikov občine in Generalija, na predajo 3D-zebre v uporabo občini.

Otroci, invalidi, starejši, pešci, kolesarji ter tisti na rolerjih in skirojih, so v prometu najranljivejši. Pri zavarovalnici Generali želimo s postavitvijo inovativnih 3D prehodov za pešce v okviru iniciative Varno ima vedno prav povečati ozaveščenost o večji varnosti na območjih umirjenega prometa. Pri projektu sodelujemo z Zavodom Varna pot in slovenskimi občinami.

»Skupaj z Zavodom varna pot in partnerskimi občinami po Sloveniji smo sklenili, da želimo na inovativen način opozoriti na problematiko prometne varnosti ter z ozaveščanjem prispevati k znižanju števila prometnih nesreč na območjih umirjenega prometa. 3D zebre vidimo kot dolgoročne, trajnostne rešitve za večjo varnost, s katerimi gradimo vseživljenjska partnerstva na vseh področjih, tudi na področju preventive v prometu,« pravi Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d.

Letos smo navidezno tridimenzionalne prehode za pešce izrisali v sedmih novih občinah: Piranu, Kobaridu, Novem mestu, Črnomlju, Murski Soboti, Mariboru in Kranju. 3D zebre so kreativna in inovativna rešitev v prometni infrastrukturi, saj voznike zaradi navidezne ovire opozarjajo k dodatnemu zmanjšanju hitrosti na območjih umirjenega prometa.

Osnovnošolski otroci s prečkanjem preizušajo novo 3D-zebro, ki jo je v njihovo šolsko okolje umestil Generali.

Novo pridobitev so vsepovsod pozdravili tako občani kot tudi starši otrok, ki so lahko z glasovanjem prek spleta izbrali lokacijo, kjer naj bo 3D zebra izrisana. Predstavniki Svetov za preventivo v cestnem prometu, ravnatelji šol in vrtcev ter župani občin, v katerih smo postavili 3D zebre pa se nadejajo, da bo varnost na teh območjih sedaj še večja. V večini krajev se je predajam inovativnih prehodov v uporabo poleg učencev osnovnih šol in otrok iz vrtcev pridružil tudi Trkaj s pesmijo "Varno prav", ki opozarja na pomen previdnosti v prometu in ki pravi: "lajf ni dirka" in je "treba merkat" ter s tem nagovarja šolarje in njihove starše, ki lahko skupaj pomagajo zmanjšati število žrtev med ranljivimi udeleženci v prometu.

Raper Trkaj, ki je za projekt Varno ima vedno prav pripravil himno Vedno prav, je umestitev novih 3D-zeber pozdravil s koncertom, ki je razveseljeval osnovnošolce in druge obiskovalce.

Učenci OŠ Predoslje v MO KRanj so množično pozdravili prihod 3D-zebre pred njihovo šolo, kjer so v preteklosti že imeli več nesreč, v katerih so bili udeleženi šolarji.

»Leto 2021 si bomo z vidika varne mobilnosti zapomnili z grenkim priokusom. Število umrlih se je namreč v primerjavi s preteklim letom povišalo za 42,5 %. Tako smo žal cilj Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 (77 smrtnih žrtev) presegli za kar 48 %. Tudi analiza napredka držav EU 2019-2021 je Slovenijo umestila na dno lestvice, kot državo z najmanjšim napredkom. Skupno število umrlih ranljivih udeležencev cestnega prometa je v letu 2021 znašalo 53 % vseh umrlih, njihov delež je tako v letu 2021 največji v zadnjem 5-letnem obdobju. Ne pozabimo pa, da ima vsak od njih svoje ime, priimek in svoje najdražje. Številke so, žal, dovolj zgovorne,« je izpostavil Robert Štaba iz Zavoda Varna pot.

Član uprave zavarovalnice Generali Mitja Feri je ob predaji 3D zebre v Mariboru podrobneje predstavil trajnostne ukrepe zavarovalnice za večjo varnost in naša prizadevanja za varnejšo mobilnost. Poudaril je, da lahko vsakdo med nami s svojim ravnanjem prispeva k večji varnosti otrok in podpre dejavnosti, ki bodo zmanjšale število žrtev prometnih nesreč med najbolj ranljivimi udeleženci na naših cestah.

»Z veseljem in ponosom smo se pridružili iniciativi in 3D zebro umestili na lokacijo, kjer je med udeleženci v prometu veliko pešcev, med katerimi prevladujejo mladoletniki. Prepričan sem, da bo njihova varnost ob prečkanju ceste večja, kot je bila do sedaj,« je ob novi pridobitvi poudaril župan Občine Piran Đenio Zadković.

Predstavniki občine, Zavoda Varna pot in Generalija na novoumeščenem 3D-prehodu.

Štiri pilotne 3D-zebre so bile lani v Sloveniji umeščene v občinah Ptuj, Velenje in Ljubljana. Postavljene so v bližini šol, kjer je umirjanje prometa izjemno pomembno.