Želiš postati osebni skrbnik strank v prodaji?

Preveri mite in resnice ter oddaj prijavo.
Morda je prvi korak na poti do izjemne kariere.

Prijavi se Opis delovnega mesta

Kdo smo

Prevzemamo odgovornost za uspeh. Spodbujamo inovativnost. Negujemo osebni pristop. Poenostavljamo kompleksnost.

Skrbni in prilagodljivi

Naša vizija je postati Vseživljenjski partner svojim strankam, kot tudi sodelavcem. Zaposlenim ponujamo številne možnosti za zdrav življenjski slog in varno prihodnost. Poleg palete kolektivnih zavarovanj za zaposlene, nudimo ugodnosti tudi za njihove družinske člane. Športni duh negujemo z organizacijo športnih tekmovanj in vsakodnevnih aktivnih odmorov.

Poleg fleksibilnega delovnega časa omogočamo tudi delo na hibriden način, kar pomeni kombinacijo dela na daljavo in dela iz pisarne. Hibridni način narekuje moderno delovno okolje in pripomore k ohranjanju ravnotežja med zasebnimi in poslovnimi obveznostmi. Izkušnjo zaposlenih nadgrajujemo tudi s številnimi ukrepi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Navdušeni nad prihodnostjo

Kot zavarovalnica imamo nalogo razmišljati o prihodnosti in negotovostih, ki jih prinaša. Tak pristop negujemo do vseh naših strank, zaposlenim pa s posebno skrbnostjo pomagamo načrtovati njihovo prihodnost. Karierna poslanstva oblikujemo znotraj Generali Akademije Slovenija, kjer vsi zaposleni razvijajo svoje veščine in znanja. Izobraževanjem vsak zaposleni v letu nameni več kot 50 ur.

Skozi interaktivne delavnice, ustvarjalna srečanja in praktične vaje preskušamo nove tehnike in razvijamo veščine, ki jih v prihodnosti potrebujemo. V zavarovalnici živi moderen način dela, poln projektnega dela, mednarodnega sodelovanja, priložnosti za kreativnost in inoviranje.

Ustvarjeni za izzive

Gradimo priložnosti, kjer lahko vsak zaposleni naredi korak naprej v svojem razvoju. Mlade zaposlene, kadre z visokim potencialom in posameznike z visokimi kariernimi cilji spodbujamo k razvoju veščin skozi usposabljanja, projektno delo, aktivno mentorstvo ter programe za vodje in razvoj potencialov. Prednost zaposlitve pri nas so programi mednarodne mobilnosti, s katerimi podpiramo možnost nadaljevanja kariere ali izmenjave v družbah Skupine Generali.

Različni profili strokovnjakov, od razvijalcev produktov, prodajnikov, finančnikov, matematikov, ekonomistov, razvijalcev informacijskih sistemov, strokovnjakov za marketing, skrbnikov izkušnje uporabnikov in podpornih služb sodelujejo pri oblikovanju varnejše in bolj trajnostne prihodnosti naših strank.

Družini prijazno podjetje

Že leta 2011 smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. Zaposlenim omogoča prilagodljive modele delovnega časa, delo na daljavo, možnosti nadaljnjega izobraževanje in druge družinam prijazne socialne ugodnosti. Sprejeta zaveza je veliko več kot zgolj niz ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Je del naše odgovornosti do zaposlenih in del naše organizacijske kulture.

Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat s pestrim naborom ukrepov, ki smo ga prejeli septembra 2021, ponuja dodatne možnosti za izboljšanje delovnega okolja. Z dodatnmi ukrepi bomo skrbeli za boljšo organizacijsko kulturo in klimo ter zagotavljanje varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja.

Naši sodelavci o svojem delovnem okolju pravijo, da:

 • nudi občutek varnosti znotraj finančno stabilnega podjetja z močno blagovno znamko,
 • s hibridnim načinom dela, oziroma s kombinacijo dela iz pisarne in dela od doma, omogoča učinkovito usklajevanje dela in zasebnega življenja,
 • na vsakem koraku skrbi za zaposlene skozi celostni program certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (prej Družini prijazno podjetje),
 • dobri odnosi med sodelavci in vodji ustvarjajo okolje, kjer je vsakodnevno delo prijetno,
 • sodelovanje z različnimi profili strokovnjakov ustvarja razvojne priložnosti,
 • ustvarja varnejšo prihodnost zaposlenih, saj delodajalec krije pokojninsko, nezgodno in specialistično zavarovanje, družinskim članom pa omogoča posebne ugodnosti pri sklenitvi,
 • je pozitivno naravnano, polno priložnosti za rast in dosežke,
 • omogoča razvoj poslovnih, digitalnih in mehkih veščin skozi široko paleto izobraževanj, ki jim vsak zaposleni letno nameni vsaj en teden delovnega časa,
 • nam vpetost v mednarodno okolje omogoča biti v koraku s časom, sodobnimi trendi ter tehnologijo,
 • povezuje sodelavce skozi teambuildinge ter športne, prostovoljske in druge družabne dogodke.

Kakšen je naš postopek izbora kandidatov?

 • Po oddaji prijave na delovno mesto bodo vaš življenjepis skrbno pregledali strokovnjaki za razvoj kadrov.
 • Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in v katerih prepoznamo ustreznost za iskani profil, povabimo na uvodno srečanje, ki je namenjeno spoznavanju in izmenjavi informacij.
 • Izbrani kandidati izpolnijo osebnostne vprašalnike in praktično nalogo, kar nam pomaga pri oblikovanju razvojnih priložnosti, kandidati pa dobijo še boljši vpogled v vsebino dela.
 • Ožji izbor kandidatov povabimo na poglobljen razgovor z deležniki, s katerimi bodo največ sodelovali.
 • Izbrani kandidat prejme ponudbo za zaposlitev, vsi neuspešni kandidati pa prejmejo telefonski klic ali elektronsko sporočilo o izidu.

Prijavi se v bazo iskalcev

Ne veš, če je zavarovalni zastopnik poklic zate? S poklicem zavarovalnega zastopnika je povezanih mnogo mitov, a redki med njimi so resnični. Je delo zavarovalnega zastopnika finančno stabilno? Je naloga zavarovalnega zastopnika, da "teži ljudem"? Mora zavarovalni zastopnik "plavati" brez pomoči? Zavarovalni zastopniki Generalija odgovarjajo, kaj tiči za najbolj pogostimi miti.


 

Iščeš zaposlitev v finančno stabilnem okolju, ki spodbuja raznolikost in vlaga v nenehno rast in učenje?

Ti je pomemben dinamičen življenjski stil in fleksibilnost dela?

Želiš biti strokovnjak na svojem področju, pridobiti zaupanje strank in graditi dolgoročne odnose?

GENERALI zavarovalnica d.d. je ena izmed vodilnih zavarovalnih skupin na svetu. V več kot 50 državah po svetu 57 milijonom zavarovancem pomagamo ustvariti varnejšo in bolj trajnostno prihodnost skozi skrb za njihova življenja in sanje. Levjesrčni osebni skrbniki razumejo svoje stranke in jim stojijo ob strani v vseh življenjskih obdobjih s ponudbo inovativnih in personaliziranih zavarovalnih rešitev.

 

Postani osebni skrbnik strank v prodaji

Zaposlujemo na delovna mesta v prodajni mreži: Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja (m/ž), Pomožni zavarovalni zastopnik – skrbnik strank (m/ž), Zavarovalni zastopnik za prodajo osebnih zavarovanj (m/ž), Pomožni zavarovalni zastopnik za prodajo osebnih zavarovanj (m/ž).

 

Če se prepoznaš v nalogah, kot so:

 • ustvarjanje in širjenje kroga strank, s katerimi sklepaš dolgoročne odnose,
 • prodajne aktivnosti skozi katere razvijaš podjetniško žilico,
 • nenehno nadgrajevanje svojega strokovnega znanja in prodajnih veščin,
 • deljenje dobrih praks na skupnih srečanjih s celotnim timom.

 

In izpolnjuješ naslednje pogoje:

 • dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • vozniški izpit B-kategorije in lasten prevoz,
 • imaš licenco AZN ali pa je nimaš, a si jo pripravljena/pridobiti z našo pomočjo,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

 

Te vabimo v delovno okolje, za katerega zaposleni pravijo, da:

 • pripadnost močni blagovni znamki nudi poslovno varnost in stabilnost,
 • treningi in mentorstvo v sklopu Akademije Generali nudijo vso podporo in ti pomagajo k uspehu,
 • široka paleta produktov ustvarja priložnosti za širitev kroga strank,
 • prožen delovni čas omogoča svobodo pri oblikovanju urnika,
 • dobri odnosi med sodelavci in pozitivna klima naredijo delo prijetnejše,
 • je z digitalnimi orodji delo preprostejše in pot do uspeha še lažja,
 • za varnejši jutri podjetje skrbi skozi različna kolektivna zavarovanja za zaposlene in svojce,
 • ukrepi certifikatov DPP in DOD omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja.

 

S kandidati, ki že imajo opravljeno licenco AZN bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. S kandidati, ki licence AZN še nimajo, bomo sklenili pogodbo za določen čas treh mesecev, za čas preden opravijo licenco.

Stopi na novo pot!

Postani del zavarovalnice, ki postavlja trende in razbija mite. Izkoristi priložnosti, ki jih ponuja delo v mednarodnem okolju, kjer karierno rast negujemo skozi izkušnje, ideje in inovativne rešitve. Svojo prijavo z življenjepisom oddaj s klikom na gumb Prijavi se do 20. februarja 2023.

Prijavi se!

Naši agenti razbijajo zavarovalniške mite

ZAVAROVALNIŠKI MIT #1:Kot zastopnik nimaš zagotovljene finančne stabilnosti

Andreja Perše, osebna skrbnica strank za premoženjska in osebna zavarovanja iz Brezovice, ki je z nami že 17 let, razbija mit o negotovi finančni stabilnosti zavarovalnih zastopnikov.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #2: Delo zastopnika je enolično in dolgočasno

O enoličnosti in dolgočasnosti dela zavarovalnega zastopnika Gregor Kozlevčar, osebni skrbnik strank iz Velenja, ne ve nič. Čeprav je pri Generaliju že 6 let.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #3: Kot zastopnik težiš strankam

Z mitiom, da zastopniki težijo strankam, se Maja Kovač Miklavčič, osebna skrbnica strank iz Kopra, ki je v Generaliju že 4 leta, ne strinja.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #4: Stranke zastopnikom ne zaupajo

V treh letih, kar je z nami osebni skrbnik strank Matej Brank iz Selce, gradi odnos s strankami predvsem na zaupanju.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #5: Kot zastopnik si takoj »vržen v vodo« in prepuščen samemu sebi

Osebna skrbnica strank Tina Spasič iz Ivančne Gorice, se je poprijela z mitom o zavarovalnem zastopniku brez varnostne mreže. Pred 5 leti, ko je pri nas začenjala, tega ni občutila.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #6: Zavarovalničarja prepoznaš po aktovki

Žan Klemina, osebnik skrbnik strank iz Maribora, aktovke sicer ne uporablja, zato pa pri vsaki stranki uporabi osebni pristop.

ZAVAROVALNIŠKI MIT #7: Samo če si ekonomist in obvladaš cifre, si lahko zastopnik

Kranjčanka Vesna Ilić, osebna skrbnica strank pri nas že 8 let pa zaključuje, da nas razlike bogatijo - tudi v spretnostih in znanjih.