Pokojninsko varčevanje AS

Ste v preteklosti sklenili prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Pokojninsko varčevanje AS in vas zanimajo značilnosti sklenjenega zavarovanja? Tu boste našli vse, kar potrebujete.

Naročite svetovalca

O zavarovanju

 • Prostovoljno pokojninsko varčevanje za dodatno pokojnino je namenjeno vsem zaposlenim, ki so vključeni v sistem obveznega pokojninskega sistema.
 • Z varčevanjem za dodatno pokojnino lahko pričnete sami, in sicer s pristopom k individualnemu Pokojninskemu varčevanju AS ali s pristopom k sistemu kolektivnega pokojninskega varčevanja vašega delodajalca, če ga že ima ali ga namerava vzpostaviti.
 • Z varčevanjem je smiselno pričeti že ob prvi zaposlitvi, vsekakor pa čim prej. Tako boste z manjšimi mesečnimi vlaganji dosegli enak cilj, kot če bi varčevanje za dodatno pokojnino prelagali na kasnejša leta.

Prednosti Pokojninskega varčevanja AS – kolektivno

 • Za vplačane premije se podjetju prizna davčna olajšava.
 • Finančno ugodno nagrajevanje zaposlenih v primerjavi s povišanjem plače.
 • Konkurenčnost na trgu delovne sile – ugled družbeno odgovornega delodajalca.
 • Zvesti, zadovoljni in motivirani zaposleni.
 • Člani Pokojninskega varčevanja AS imajo dodatne popuste in ugodnosti pri ostalih zavarovanjih.
 • Možnosti dodatnih individualnih vplačil in koriščenje davčne olajšave tudi za zaposlene.

Kaj so kritni skladi življenjskega cikla?

Zaposleni izbere ob vključitvi v Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno enega od kritnih skladov, ki ustreza njegovi starosti in dovzetnosti za tveganje.
Kritni sklad ustanovi zavarovalnica ali pokojninska družba, soglasje k pravilom upravljanja pa poda Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). Oblikuje in upravlja se v korist članov pokojninskega varčevanja. Premoženje kritnega sklada je namenjeno izključno kritju obveznosti iz pokojninskega varčevanja.


Zavarovanec lahko 1-krat letno brezplačno izbere drugačno naložbeno politiko, v skladu s starostnimi omejitvami.

 

Prednosti Pokojninskega varčevanja AS – individualno

 • Z rednim in postopnim varčevanjem vam omogoča, da poskrbite za finančno varno jesen življenja.
 • Vanj se lahko vključite, če ste zaposleni in želite za dodatno pokojnino varčevati z lastnimi vplačili, ki se zbirajo in plemenitijo na vašem osebnem računu.
 • Za privarčevana sredstva ste upravičeni do posebne davčne olajšave v višini 5,844 odstotka od vaše bruto plače oziroma največ do višine maksimalnega zneska, ki ga vsako leto določi minister pristojen za finance.

Kaj so kritni skladi življenjskega cikla?

Privarčevana sredstva iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se upravlja v skupini treh kritnih skladov.
Zavarovanec lahko 1-krat letno brezplačno izbere drugačno naložbeno politiko, v skladu s starostnimi omejitvami.


Zavarovanec s staranjem samodejno prehaja čez celoten življenjski cikel kritnih skladov in na ta način dosega varnost in optimalne donose na vložena sredstva.
Zavarovanec se lahko sam odloči v katerem kritnem skladu bo v nekem določenem obdobju varčeval, seveda v odvisnosti od starosti ter nagnjenosti k tveganju.
V zadnjem obdobju varčevanja se sredstva, skladno z zakonodajo, prenesejo v najmanj tvegan kritni sklad Zajamčeni od 60 z minimalno zajamčeno donosnostjo.