Pokojninsko varčevanje AS

Ste v preteklosti sklenili prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Pokojninsko varčevanje AS in vas zanimajo značilnosti sklenjenega zavarovanja? Tu boste našli vse, kar potrebujete.

Kaj je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

 • Je varčevanje v kritnih skladih s ciljem, da vam zagotovi dodatni prihodek po upokojitvi.
 • Je davčno ugodna oblika varčevanja za dodatno pokojnino.
 • Je prostovoljno.
 • Zapolnjuje denarno razliko med vašim prihodkom zdaj in višino pokojnine, ki jo boste prejemali po upokojitvi.
 • Ob vključitvi v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje postanete član.

Vrste in značilnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja


1. Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje:

 • Namenjeno je zaposlenim, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje prek svojega delodajalca.
 • Delodajalec za zaposlenega delno ali v celoti vplačuje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Podjetje s tem poskrbi za socialno varnost zaposlenih.
 • Podjetje je deležno davčnih ugodnosti.
 • V pokojninski načrt so lahko vključeni tudi zavarovanci, ki samostojno opravljajo druge dejavnosti.
 • Ob vključitvi v to vrsto zavarovanja zaposleni izbere enega od skladov, ki ustreza njegovi starosti ali ki izvaja naložbeno politiko z manjšim tveganjem.
 • Vplačane premije se zbirajo na osebnem računu zaposlenega – člana.
 • Člani do podatkov dostopajo prek spletnega portala Moj Generali.
 • Vplačana sredstva člana so na varnem – ne glede na morebitni stečaj podjetja ali izgubo službe.

 

2. Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje:

 • Za posameznike, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje prek svojega delodajalca, ne pa tudi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Za posameznike, ki želijo sami poskrbeti za dodatno pokojnino.
 • Za posameznike, ki so že vključeni v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, vendar želijo dodatno varčevati in tudi sami izkoristiti davčne ugodnosti.
 • Posameznik lahko vplačuje premijo v največ dva pokojninska načrta: enega kolektivnega in enega individualnega.

  Izjema pri tem so: javni uslužbenci, ki so lahko vključeni še v sklad za javne uslužbence; osebe, ki so zaposlene pri več delodajalcih z različnim delovnim časom. Te so lahko vključene v kolektivni pokojninski načrt več delodajalcev.

Kaj so kritni skladi življenjskega cikla?

Kritni sklad ustanovi zavarovalnica ali pokojninska družba.
Oblikuje in upravlja se v korist članov pokojninskega varčevanja.
Vplačana sredstva so na računu sklada, ločena od drugih sredstev zavarovalnice in namenjena izključno pokojninskemu varčevanju članov.

 

Vrste kritnih skladov:

 

 

Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS sestavljajo trije kritni skladi. Vplačana sredstva članov se glede na starost člana razvrščajo v naslednje sklade:

1. POKOJNINSKO VARČEVANJE AS – DRZNI                                                                                       

 • Sklad je namenjen osebam, starim do 50 let.
 • Cilj je dolgoročno povečanje vrednosti sredstev v pokojninskem varčevanju. Primerno za osebe, ki imajo do upokojitve še najmanj 15 let oziroma
 • so pripravljene prevzemati višje tveganje


2. POKOJNINSKO VARČEVANJE AS – UMIRJENI                                                                                  

 • Sklad je namenjen osebam, starim od 50 do 60 let.
 • Cilj je dolgoročno povečanje vrednosti sredstev v pokojninskem varčevanju. Primerno za osebe, ki imajo do upokojitve manj kot 15 let oziroma
 • so pripravljene sprejemati le zmerno tveganje


3. POKOJNINSKO VARČEVANJE AS – ZAJAMČENI                                                                             

 • Sklad je namenjen osebam, starim vsaj 60 let.
 • Cilj je doseganje vsaj zajamčenega donosa glede na čisto vplačilo člana.
 • Zavarovalnica zagotavlja donosnost v višini 60 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje.
 • Zavarovalnica članu vedno izplača najmanj zajamčeno vrednost sredstev.
 • Primerno za osebe, ki želijo le nizka tveganja.