NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

23.01.2024 | 6 min branja | Zdravje

Kaj omogoča napotnica za zdravniški pregled – in kje?

Ljudje v čakalnici čakajo na pregled, ki ga omogoča napotnica za zdravniški pregled.

Za večino specialističnih pregledov je danes potrebna napotnica za zdravniški pregled. Od oznak na napotnici je odvisno tudi, kako dolgo boste čakali na pregled ali poseg in kako hitro se morate naročiti. Takrat se za pacienta običajno začne raziskovanje, kje se mora naročiti, da bo čim prej na vrsti – pri tem nekoliko pomaga javni sistem za elektronsko naročanje.

Razumljivo je, da želite biti pregledani čim prej, in se izogniti težavam, skrbem in bolečini. Preverite, kaj morate vedeti o izdani napotnici, ter kako se naročiti v javni zdravstveni sistem, pa tudi, kako se naročiti v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco.

 

Izberite krajšo in lažjo pot – zavarovanje Specialisti z asistenco

V nasvetu pojasnjujemo marsikatero vprašanje, povezano z napotnicami v javnem zdravstvenem sistemu. Z zavarovanjem Specialisti z asistenco pa je vaša pot do zdravja lahko precej krajša. Ob začetku težav lahko izkoristite možnost posveta  z zdravnikom splošne medicine v okviru storitve Halo Doktor. Ta vam izda napotilo za pregled pri specialistu v okviru Specialistov z asistenco.

Po prejemu tega napotila vam bodo na Asistenci zdravje ponudili termin pri specialistu običajno že v desetih dneh. V tem primeru bo Generali kril stroške specialističnega pregleda in po potrebi tudi pripadajočih diagnostičnih preiskav, fizioterapije in zdravil.

Naročite posvet o zavarovanju

 

Kje se lahko naročite z napotnico za zdravniški pregled?

Napotnice vam lahko omogočajo pregled ali poseg v specialistični ambulanti in v bolnici, praviloma »na koncesijo«, torej tam, kjer imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje sklenjeno pogodbo za izvajanje te zdravstvene storitve.

Če bi se k istemu izvajalcu odpravili brez napotnice, bi bili obravnavani kot samoplačnik.

 

Kako se naročite z napotnico za zdravniški pregled?

Napotnico lahko izkoristite na različne načine:

 • naroči vas zdravnik, ki je napotnico izdal, ali
 • se naročite sami.

Načinov naročanja je več:

 • najlažje je, če izkoristite elektronsko naročanje:
 • telefonsko,
 • po pošti ali
 • osebno v ordinaciji.

 

Če imate sklenjeno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco in ste prejeli napotnico, potrdilo o napotnici najhitreje oddate elektronsko. Po prejemu sporočila vas bodo poklicali iz Asistence zdravje in z vami uskladili termin pri specialistu.

Sočasno je smiselno, da napotnico oddate tudi v javnem zdravstvenem sistemu, na enega od zgornjih načinov. Če vam zavarovalnica skladno z vašim zavarovanjem organizira storitev, boste termin v javnem zdravstvenem sistemu preklicali in tako ta oddaljeni termin sprostili za nekoga drugega.

 

Kaj pomenijo oznake na napotnicah?

Napotnica, ki jo prejmete, ima oznako stopnje nujnosti (redno, hitro, zelo hitro in nujno). To določi vaš osebni zdravnik, ki izda napotnico. Žal zakonsko določeno obdobje za izvedbo termina glede na izdano napotnico ni vedno upoštevano zaradi preobremenjenosti javnega sistema in dolgih čakalnih dob. Ko izvajalec zdravstvene storitve pregleda dokumentacijo in podatke na napotnici, lahko pride tudi do triaže in ponovne ocene stopnje nujnosti. Če je ta drugačna od stopnje nujnosti, ki je zapisana na napotnici, se upošteva ta, ugotovljena pri izvajalcu potrebne zdravstvene storitve.

Poleg tega, kdaj boste na vrsti za storitev, stopnja nujnosti vpliva tudi na to, kako hitro se morate za storitev naročiti. Ta rok začne teči naslednji dan po prejemu napotnice.

Kaj pomeni napotnica nujno?

Kadar ima vaša napotnica stopnjo nujnosti »nujno«, se morate na potrebno zdravstveno storitev naročiti najpozneje naslednji dan. Oznaka hkrati pomeni, da je vaše zdravstveno stanje tako resno, da zahteva obravnavo takoj ali najpozneje v 24 urah po tem, ko ste oddali naročilnico.

Dodatna zdravstvena zavarovanja storitev z napotnico nujno ne krijejo, saj so te storitve v javnem zdravstvenem sistemu dejansko na voljo v zelo kratkem času.

Kaj pomeni napotnica zelo hitro?

Če ima vaša napotnica stopnjo nujnosti »zelo hitro«, imate 7 koledarskih dni časa, da se naročite na potrebno zdravstveno storitev. Oznaka »zelo hitro« pomeni tudi, da je vaše zdravstveno stanje tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh po tem, ko ste se naročili na storitev.

Kaj pomeni napotnica hitro?

Če ima vaša napotnica stopnjo nujnosti »hitro«, imate 21 koledarskih dni časa, da se naročite na potrebno zdravstveno storitev. Oznaka hkrati pomeni, da je vaše zdravstveno stanje tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih po tem, ko ste se naročili na storitev.

Kaj pomeni napotnica redno?

Če ima vaša napotnica stopnjo nujnosti »redno«, imate 21 koledarskih dni časa, da se naročite na potrebno zdravstveno storitev. Oznaka pomeni tudi, da je vaše zdravstveno stanje tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih po tem, ko ste oddali naročilnico.

Pri tem pa veljajo tudi določene izjeme. Na primer, na ortopedski pregled, do zobne protetike in ortodonta bi morali priti v 12 mesecih z oznako hitro in 18 mesecih z oznako redno. Izjema, ki zahteva krajše čakanje, so maligna obolenja. Pri teh morate biti na vrsti najkasneje v enem mesecu.

 

Kaj se zgodi po tem, ko se z napotnico naročite?

Kadar izvajalcu v ustreznem roku predložite napotnico, ima ta predpisan rok, da vas na storitev naroči. Najmanj pet dni lahko traja, da izvede triažo za storitev na podlagi podatkov na napotnici in vas naroči na zdravstveno storitev. Če napotnica nima stopnje »nujno«, se ta rok lahko podaljša še za 60 dni.

 

Ste pripravljeni na mesece ali celo leta dolge čakalne dobe?

Že iz medijev pogosto izvemo, da so za nekatere specialistične preglede čakalne dobe daljše od dopustnih. Najdlje boste čakali na operacijo hrbtenice (spondilodeza), kjer je povprečna čakalna doba 1.110 dni, zelo dolgo se čaka tudi za pregled pri revmatologu, kjer povprečna čakalna doba znaša 739,4 dni in tudi na operacijo krčnih žil, kjer povprečna čakalna doba znaša 989,8 dni. Dolgo boste čakali tudi na pregled v dermatološki in očesni ambulanti, fizioterapijo na primarni ravni ter na diagnostične preiskave, kot so magnetna resonanca, računalniška tomografija (CT) in ultrazvok, še posebej pri napotnici, označeni z redno. (Vir: Mesečno poročilo o čakalnih dobah na dan 1. 11. 2023; NIJZ)

Dolgim čakalnim dobam se lahko izognete z zavarovanjem Specialisti z asistenco, ki vam omogoča dostop do zadravnikov specialistov in več običajno že v 10 dneh.

 

Kje lahko preverite čakalne dobe?

Čakalne dobe za specialiste v javnem zdravstvenem sistemu lahko preverite na portalu eZdravje.

Če boste napotnico izkoristili skozi zavarovanje Specialisti z asistenco, vam bomo prvi termin pri specialistu ponudili običajno že v roku 10 dni od oddaje popolne dokumentacije.

 

Kaj se zgodi, če se naročite pri napačnem izvajalcu?

V določenih primerih se lahko zgodi, da se naročite pri izvajalcu, ki storitve, ki jo potrebujete, ne izvaja. Na primer ko dobite napotnico za zdravniški pregled za alergologa zaradi suma na alergijo na zdravila, testiranja pa ne opravlja vsak alergolog.

V takem primeru bodo od izvajalca, kjer ste se naročili, dobili obvestilo, verjetno pa tudi nasvet, kje boste to storitev lahko dobili. V tem primeru imate 5 dni, da se z isto napotnico naročite pri drugem izvajalcu, nov izvajalec pa ima 10 dni, da izvede triažo in vam uredi termin.

 

Kaj če izgubite potrdilo o izdani e-napotnici?

Vsakomur se lahko zgodi, da izgubi potrdilo o izdani napotnici, ki ga dobi pri zdravniku. Če se to zgodi vam, lahko na portalu zVEM ustvarite .pdf dokument potrdila in ga posredujete na primer Asistenci Zdravje, če želite specialistično storitev v okviru zavarovanja Specialistov z asistenco.

 

Katere oznake so še na napotnici?

Na napotnici je med drugim označeno tudi:

 • ali gre za enkratno izvedbo zdravstvene storitve (npr. enkraten poseg),
 • ali gre za daljše obdobje (do enega leta od začetka obravnave), če gre za daljše obravnave – npr. če bodo potrebni kontrolni pregledi.

 

Kdaj napotnice ne potrebujete?

Napotnice ne potrebujete vedno. To so primeri, ko napotnica ni potrebna:

 • za pregled vida in predpisa očal oz. leč pri specialistu oftamologu,
 • za izbranega osebnega zdravnika (splošnega, pediatra, ginekologa in zobozdravnika),
 • za nujno medicinsko pomoč,
 • za pregled namenjen odkrivanju kontaktov pri tuberkulozi ali spolno prenosljivih bolezni ter za kontrolne preglede po končanem zdravljenju, predpisane z zakonom,
 • za enega od staršev v nekaterih primerih hospitalizacije otroka in
 • za sprejem bivanja doječega otroka ob hospitalizirani materi.

 

Napotnice ne potrebujete tudi, če imate sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco. O težavah se prek videoklica posvetujete z osebnim zdravnikom Halo Doktor, ta pa vam izda izvid in po potrebi tudi napotilo za preiskave ali specialistični pregled v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco.

Naročite posvet o zavarovanju >

 

Viri, uporabljeni ob pisanju tega nasveta

Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico; ZZZS
Pogosto zastavljena vprašanja; eNaročanje

 

Vaše zdravje je vredno zavarovanja

Dogovorite se za klic z zastopnikom, ki vam lahko predstavi zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco.

Naročite klic zastopnika