NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

29.03.2019 | 2 min branja | Podjetje

So vaši stroji zavarovani?

»Zavarovanje strojev – zakaj že?« Tako na začetku razmišlja veliko podjetnikov, dokler se ne zavedo, kako zelo so v resnici odvisni od delovanja teh strojev. Dejstvo pa je, da tudi če stroje in opremo redno vzdržujemo in servisiramo, na njih prihaja od mehanskih okvar ali poškodb, ki jih opisujemo kot strojelom.

Strojelom opisuje uničenje oz. poškodovanje stroja, do katerega pride zaradi loma strojnega dela ali napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja, pri električnih strojih in napravah pa so v kritje vključeni tudi dogodki, ki jih povzroči delovanje električnega toka.

»Pa saj so v garanciji!« Res je, vendar velikokrat garancija ne krije strojelomnega zavarovanja oziroma škode, ki jo lahko povzročijo vaši zaposleni. Stroj, še posebej če je manjši, se lahko med delom tudi prevrne, še pogostejše pa so pri raznih aparatih poškodbe zaradi padcev na tla. 

Stroški in posledice, ki jih povzroči strojelom

Ko se stroj ustavi, se v celoti ali vsaj delno ustavi proizvodnja. Sledi odprava škode: včasih dvig, velikokrat pa tudi odstranitev oziroma odvoz pokvarjenega stroja, nato pa se začnejo postopki popravila. Ti lahko vključujejo nadurno delo zaposlenih, nadurno delo serviserja, včasih je potreben hitri ali izredni prevoz, nekatere stroje je treba na popravilo odpeljati v tujino. Vse to so razlogi, da morajo biti stroji v podjetju ustrezno zavarovani.  
 
Ustrezno zavarovanje izberete glede na to, kakšne stroje imate, zavarujete pa lahko: 
  • posamezne stroje, 
  • vse stroje, ki pripadajo določeni dejavnosti (stroji, strojne naprave, električne naprave, instalacije, podstavki, ležišča in temelji strojev), 
  • po posebnem dogovoru tudi druge naprave in instalacije (daljnovode, plinovode, toplovode, vodovodno omrežje …).
Zavarovanje, ki v proizvodnji ne sme manjkati
Zaradi finančnih posledic, ki nastajajo pri okvari strojev in naprav, je za podjetnike strojelomno zavarovanje skoraj obvezno. Če želite povečati obseg zavarovalnega kritja, lahko poleg osnovnih kritij zavarujete tudi amortizirano vrednost pri delnih škodah in odkupite osnovno odbitno franšizo. 
 
Če vaše aparate ali naprave zaradi narave vašega posla selite z lokacije na lokacijo, jih lahko zavarujete tudi pri prevozu (zavarovanje za škodo zaradi prometne nezgode), pred nekaterimi požarnimi nevarnostmi, vlomsko tatvino ali ropom. Priporočamo vam, da s pomočjo konfiguratorja podjetniških tveganj preverite, katera tveganja so najbolj tipična za vaš posel.
 

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika