NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

01.06.2018 | 3 min branja | Podjetje

Krovec se mora zavarovati, koliko to stane?

Krovstvo, postavljanje streh in ostrešij so dela, ki jih lahko opravlja podjetje, ki se ukvarja z različnimi zaključnimi oziroma specializiranimi gradbenimi deli. Skupno podjetjem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, pa je, da se ukvarjajo s postavljanjem ostrešij, postavljanjem žlebov, snegolovov in drugimi krovskimi deli. 

Krovstvo in zavarovanje odgovornosti za škodo

Gradbeni zakon zahteva za vsako podjetje, ki se ukvarja s krovstvom, tudi obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko povzročili z deli na strehi lastniku stavbe, tretji osebi, pa tudi za poškodbe in drugo škodo, ki bi se lahko pripetila njegovim delavcem. Njihova dejavnost namreč velja za nevarno, zato mora podjetje ali podjetnik skleniti zavarovanje odgovornosti še pred začetkom del, zavarovanje pa mora veljati ves čas izvajanja dejavnosti.

Katere so najpogostejše škode pri delu na strehi, za katere odgovarja krovec?

Pri postavljanju in obnovi strehe delavci zelo pogosto nehote poškodujejo fasado zgradbe, zaradi dvigovanja in spuščanja težkih tovorov lahko poškodujejo okna, rolete in notranjost stavbe. Škodo lahko utrpijo tudi naključni mimoidoči ali kdorkoli drug na gradbišču. Posledice del na višini, plezanja po lestvah, odrih in uporabe različnega orodja polnijo letno statistiko številnih lažjih, desetin registriranih težjih poškodb, žal pa tudi nesreč delavcev s smrtnim izidom.

Primer zavarovanja odgovornosti krovca s 4 delavci

Ustrezno zavarovanje odgovornosti obsega: osnovno kritje odgovornosti iz dejavnosti, dodatno kritje delodajalčeve odgovornosti in odgovornosti za poškodovanje objekta, na katerem zavarovanec (krovec) opravlja delo. 

Kako se izračuna premija?

Zavarovalnica obračuna premijo glede na kritja, ki jih nudi, in izbrano zavarovalno vsoto. V primeru izračunu premije za zavarovanje odgovornosti je upoštevana minimalna zavarovalna vsota, ki jo zahteva zakon, to je 50.000 EUR. Če upoštevamo, da kritja zavarovalnice veljajo za dela, ki jih opravlja v Sloveniji, podjetje pa zavarovanje odgovornosti sklene za 10 let, bi za letno premijo (brez davka) krovec odštel 1.025 EUR. Gre seveda za informativno premijo. Če ima krovec pri zavarovalnici sklenjenih več zavarovanj, se na to premijo lahko obračunajo še nekateri popusti. Poudariti pa je treba še, da se zavarovanje odgovornosti obnavlja letno, tudi premija se plačuje letno. Glede na izkušnje in višine izplačanih škod, za katere je bil odgovoren krovec, priporočamo sklenitev zavarovanja z višjo zavarovalno vsoto. Ta naj pri zavarovanju odgovornosti znaša vsaj 150.000 evrov.

Zakonsko zahtevana zavarovalna vsota 50.000 evrov se namreč velikokrat izkaže za prenizko, da bi zavarovalnica lahko poplačala vso škodo oškodovancem in zaščitila podjetje pred finančnimi posledicami napak pri delu in poškodb delavcev. 

V izračunu premije je upoštevano tudi, da ob škodi zavarovalnica za posamezni zavarovalni primer obračuna odbitno franšizo (to pomeni soudeležbo zavarovanca pri odškodnini), ki znaša 10 % od odškodnine, vendar ne manj kot 250 EUR. 

Primer izplačila manjše materialne škode iz odgovornosti

Krovec je za naročnika obnavljal streho nad mansardo večstanovanjske hiše. Pri tem je bil delavec nepozoren in s svedrom prevrtal nosilno steno. Odpadel je kos ometa, prevrtal pa je tudi stranico hladilnika, ki je stal ob steni in je bil last stanovalke mansardnega stanovanja. Zavarovalnica je namesto krovca v celoti poravnala popravilo zunanje fasade, stene v stanovanju in popravilo hladilnika. Podjetje je namreč imelo ustrezno zavarovanje odgovornosti

  • Ker je krovec imel zavarovano odgovornost iz dejavnosti, ki krije tudi odgovornost za poškodovanje stvari tretjih, je zavarovalnica izplačala 900 EUR za škodo na hladilniku. 
  • Iz dodatnega kritja odgovornosti za poškodovanje obstoječega objekta, na katerem zavarovanec izvaja storitev (torej za popravilo luknje v steni, okrušen omet in barvanje na zunanji strani in v stanovanju), pa je namesto krovca poravnala še 800 evrov. 
Zavarovanje odgovornosti je krovca rešilo pred izplačilom kar 1.700 EUR škode, ki jo je povzročil njegov delavec. 

Med pomembne prednosti zavarovanja odgovornosti moramo šteti tudi to, da bi zavarovalnica krovcu stala ob strani in ga branila tudi v primeru neupravičenega zahtevka ali pretiranega zahtevka lastnice mansardnega stanovanja.