NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

29.05.2018 | 3 min branja | Podjetje

Imate ključ do pravega zavarovanja v gradbeništvu?

Gradbeništvo se znova krepi na vseh področjih. Spodbuja ga hitra rast cen nepremičnin, večje investicije zasebnikov v poslovne zgradbe in precej višje javne investicije države. Razmere v panogi pa so po dolgi krizi precej drugačne kot pred njo. Lani je v tej dejavnosti delalo kar 3.400 več zaposlenih kot leto prej, po propadu velikih gradbenih podjetij so trg prevzela srednja in manjša podjetja. Odprlo se je kar 2.514 novih gradbišč. Spodbudno okrevanje panoge pa kazijo podatki o kar 30 težjih nezgodah in treh delavcih, ki so leta 2017 izgubili življenje na gradbiščih. Nesreče zaposlenih so le del zgodbe o nevarnostih, ki se lahko pripetijo pri gradnji.

Manjša podjetja in obrtniki, ki gradbišča slabše poznajo, ker tam običajno opravljajo kratkotrajna dela, se premalo zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša delo na višini, pomanjkljivo varovanje in ne nazadnje tega, da delavci (pre)pogosto ne upoštevajo navodil in da ne uporabljajo varovalne opreme, kljub temu, da jo imajo. K temu pa prispeva tudi to, da je v podjetjih po krizi, predvsem med novimi, nekvalificiranimi delavci, ostalo premalo izkušenj in znanja o varnosti.

Gradbeno podjetje je člen v dolgi in tvegani verigi

Poškodbe delavcev so sicer le ena plat nevarnosti, druga so škode, ki lahko nastanejo v kateri koli fazi investicije, od projektiranja, geodetskih del, same gradnje, nadzora, do zaključnih, montažnih del. Veriga vedno poči pri najšibkejšem členu. In čeprav si podjetje in delodajalec še tako prizadeva za strokovno delo, nesreč in škode v celoti ni mogoče preprečiti. Četudi v nekaterih primerih podjetje ne nosi nobene krivde, lahko vseeno odgovarja za škodo, ki se je zgodila, in jo lahko povzroči kdorkoli od členov te dolge verige.

Podjetja in delavci se proti odškodninskim zahtevkom za povzročeno škodo zaščitijo z zavarovanjem odgovornosti, pri katerem pa je zelo pomembno, da je pravilno sklenjeno. To pomeni, da mora imeti zavarovanje ustrezno širok obseg in ustrezno visoko kritje.  Kdor nima zavarovanja, tvega poleg stroškov, ki bi jih imel za povračilo škode, tudi kazen, saj je zavarovanje odgovornosti v gradbeništvu obvezno.

"Nov gradbeni zakon, ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018, uvaja kar nekaj novosti za izvajalce v gradbeni stroki, vendar ena od obveznosti še vedno ostaja obvezno zavarovanje odgovornosti," pojasnjuje strokovnjakinja na področju zavarovanj odgovornosti. 

Izvajalci morajo zavarovanje skleniti zato, da pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki, ki jih terjajo oškodovanci, zaščitijo sebe, posredno pa, torej z izplačilom odškodnine, ki jo izplača zavarovalnica, tudi oškodovance. Zakon je ohranil dosedanji obseg kritij za izvajalce, zavarovanje pa morajo po novem skleniti najmanj za zavarovalno vsoto 50 tisoč evrov, kar je malo več, kot je določal prejšnji zakon. "V praksi ugotavljamo, da kljub temu, da v gradbeništvu lahko nastanejo zelo velike škode, večina izvajalcev ne poviša te minimalne zavarovalne vsote. Vse preveč je še vedno tudi tistih, ki zavarovanja sploh ne sklenejo, čeprav je obvezno, lahko pa rečemo, da tudi nujno glede na dejavnost, ki je sama po sebi tvegana," poudari.

Kakšno zavarovanje mora imeti gradbeno podjetje?

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in zaposlenih, ki delajo pri njem. "Zavarovanje mora biti sklenjeno ves čas njegovega poslovanja. To pomeni, da mora z eno polico skleniti zavarovanje odgovornosti za škode, ki bi lahko nastale ne samo na vseh gradbiščih, ampak tudi v njegovih poslovnih prostorih," je jasna strokovnjakinja.

Kakšne škode mora "pokrivati" zavarovanje pred odgovornostjo?

Zavarovanje mora zajemati tudi kritje odgovornosti za škode, ki jih utrpijo delavci podjetja. Pri tem samo samostojni podjetnik, ki nima nobenega zaposlenega, lahko sklene zavarovanje s t.i. izključitvijo zahtevkov lastnih delavcev. Po drugi strani mora zavarovanje kriti tudi odgovornost za škode, ki nastanejo na objektu, na katerem zavarovanec dela. V sodni praksi je veliko primerov, ko je delavec soodgovoren za nesrečo ali škodo, pa tudi teh, ko delodajalec ni kršil predpisov, pa vendar lahko pride do škode, ker gre za nevarno dejavnost. V gradbeništvu so pogosta dela na višini, ob izkopih, z različnimi stroji, napravami in orodji, s težkimi, ostrimi, predmeti in podobno.

Kakšne so predvidene kazni, če izvajalec nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti?

Kazen za srednjo gospodarsko družbo lahko znaša od 10.000 do 30.000 evrov, od 20.000 do 60.000 evrov grozi velikim gospodarskim družbam, kazen od 5.000 do 15.000 evri je zagrožena samostojnemu podjetniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost. Kazen od 2.500 do 7.000 evrov pa je zagrožena tudi vsem odgovornim osebam teh podjetij in posameznikom, ki opravljajo dejavnost, prav tako pa tudi odgovornim osebam v državnem organu ali v lokalni skupnosti. Posameznik se lahko zaradi tega kaznuje s 1.000 do 3.000 evri.

Prepričajte se, ali je vaše zavarovanje odgovornosti skladno z zakonom

"Nujno je, da se izvajalci del obrnejo na izkušenega strokovnjaka za zavarovanje v gradbeni stroki. Poleg tega, da kljub zakonski obvezi in nevarni dejavnosti veliko gospodarskih subjektov še vedno nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti, ugotavljamo, da so nekatera zavarovanja neustrezna in neskladna z zakonom. V večini primerov gre za to, da zavarovalna vsota ni dovolj visoka ali je obseg kritja preozek," je poudarila vodja prodajnih poti, Vesna Korošec

Je vaše podjetje zaščiteno pred največjimi tveganji?

Rešite kratek vprašalnik in prejmite nasvete, kako zaščititi premoženje vašega podjetja in več.

Pridobite oceno tveganj