Vrednost enot premoženja

Back

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9.7876 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2.6768 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3.4811 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1.7635 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4.9600 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5.4710 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: