Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund*

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.02.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 183.7900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.8671 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.7892 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9.6861 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1.8679 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28.7947 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: