Vrednost enot premoženja

Back

WisdomTree Physical Silver*

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir srebra omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene srebra, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni srebra in ne portfelju delnic,
 • srebro je shranjeno pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni srebra z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • izdajatelj: WisdomTree Metal Securities Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15.1490 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1.1549 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5.9964 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15.1752 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.9597 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5.9652 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: