Vrednost enot premoženja

Back

Income Fund Stars

Vrednost indeksa Income Fund Stars (Bloomberg: BNPIICFT Index) ne predstavlja vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Naložbena zvezda AS. O vrednosti enote premoženja bodo zavarovalci obveščeni v skladu s splošnimi pogoji. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja trinajstih mesečnih opazovanj v prvem letu izloči najmanj ugodno vrednost indeksa, tj najvišjo vrednost indeksa. To omogoča, da se sredstva naložijo ugodneje, kot pa če bi upoštevali vseh trinajst četrtletnih opazovanju v prvih treh letih.

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 186.5599 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.5359 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5.7866 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1.0736 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6.8969 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2.4062 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: