Vrednost enot premoženja

Back

Potencial Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0.9804 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4.0423 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3.3898 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9.3708 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4.7230 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 38.2208 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: