Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.02.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 70.2200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.5620 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.7324 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11.3543 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1.5620 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -9.6384 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: