Vrednost enot premoženja

Back

indeks New Frontier

Prikazane so vrednosti indeksa New Frontier, ki ne predstavljajo vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT PLUS in Fondpolica MAKS GARANT. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti indeksa upošteva povprečje treh najnižjih zaključnih težajev indeksa v prvih treh letih, kar omogoča, da se sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku (opazovanja so polletna v prvih treh letih).

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 339.9025 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2.3941 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -20.5839 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16.7251 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -20.5839 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -22.0455 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: