Vrednost enot premoženja

Back

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53.5734 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.0564 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0.2766 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.4820 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0.2337 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1.1468 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: