Vrednost enot premoženja

Back

Maks Garant

Objavljena je tržna vrednost enote premoženja sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja. Ob zapadlosti sestavljeni dolžniški vrednostni papir izplača za vsako enoto premoženja najmanj nakupno vrednost enote premoženja, ki znaša 25 EUR.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 31.4300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.0902 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.1004 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4.4686 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3.1818 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2.5753 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: