Vrednost enot premoženja

Back

Uravnoteženi naložbeni paket

Uravnoteženi naložbeni paket je namenjen vsem, ki želijo dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa se niso pripravljeni v celoti prepusti delniškim trgom. Portfelj paketa je sestavljen iz kombinacije vzajemnih skladov denarnega trga, obvezniških, uravnoteženih in delniških skladov, ki pokrivajo večino svetovnih trgov. Priporočena doba vlaganja za uravnoteženi naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 9. 9. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR  30
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 30
Generali Bond, obvezniški - EUR 20
Generali Novi trgi, delniški 10
Generali Vitalnost, delniški 10

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11.6588 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.2541 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.8440 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10.9527 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2.4148 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14.2751 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: