Vrednost enot premoženja

Back

Zajamčeni AS*

Naložba Zajamčeni AS zagotavlja zajamčeni donos v višini 2,25 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11.2788 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.1892 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1.1279 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2.2501 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.3425 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6.9030 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: