Vrednost enot premoženja

Back

Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

Generali Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.04.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 8.9795 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5.8841 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.5375 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7.0445 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -14.9636 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2.9960 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: