Vrednost enot premoženja

Back

Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

Generali Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato namenjen tudi vlagateljem, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 05.08.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.0323 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.1707 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.8752 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 6.8972 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4.9936 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18.0632 %