Vrednost enot premoženja

Back

Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

Generali Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.4713 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3.8024 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10.8719 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12.6940 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0.8362 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19.9462 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: