Vrednost enot premoženja

Back

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 03.06.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 6.7162 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.5508 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6.4791 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2.5267 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -12.0329 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1.7108 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: