Vrednost enot premoženja

Back

Generali Latinska Amerika, delniški

Generali Latinska Amerika je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0.9374 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 12.6412 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -31.7758 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -29.9454 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -37.6687 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -30.0239 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: