Vrednost enot premoženja

Back

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.0301 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.5023 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -17.1279 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -12.0625 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -17.4202 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -25.2413 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: