Vrednost enot premoženja

Back

Zajamčena naložba

Zajamčena naložba ima za naložbeni cilj zagotoviti ohranjanje sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno ter omogoča stabilnost in varnost sredstev. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: no data
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.0000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.0000 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.0000 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0.0000 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.0000 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: no data

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: