Vrednost enot premoženja

Back

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.02.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 145.2700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5.4898 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9.1271 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 28.6486 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11.2413 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25.7096 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: