Vrednost enot premoženja

Back

Enkratni Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3451 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.9280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.6887 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.2343 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.1265 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0.6585 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: