Vrednost enot premoženja

Back

ZAJAMČENI OD 60

Naložbeni cilj kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS Zajamčeni od 60 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da obdobje varčevanja zavarovancev, ki so dopolnili 60 let, v kritnem skladu ni dolgo in da mora sredstva upravljati tako, da bodo njihova sredstva v skladu dosegla vsaj zajamčeno donosnost. Zavarovalnica v tem kritnem skladu zagotavlja donosnost v višini 60 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje, upoštevajoč pravne podlage, ki jih za izračun minimalne zajamčene donosnosti predpisuje minister, pristojen za finance. Naložbena politika kritnega sklada je konzervativna, zato je upravljanje osredotočeno na iskanje donosov pri pretežno srednje do nižje tveganih naložbah.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Zajamčeni VEP (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9.9900 EUR
Zajamčena vrednost enote premoženja: 10.3482 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4.9712 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5.2748 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.6968 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3.8748 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1.5936 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: