Vrednost enot premoženja

Back

ZAJAMČENI PN A-01

Naložbeni cilj kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da bo kritni sklad, ki bo z uveljavitvijo skupine kritnih skladov po ZPIZ-2 v sklopu kolektivnega pokojninskega načrta »Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno«, ki spreminja pokojninski načrt PN-A01, zaprt za nova vplačila in da mora sredstva upravljati tako, da bodo sredstva zavarovancev v kritnem skladu dosegla vsaj zajamčeno donosnost v višini, kot ga je določal pokojninski načrt PN-A01 za vplačila, vplačana do spremembe tega pokojninskega načrta v skladu s ZPIZ-2. Naložbena politika kritnega sklada je konzervativna, zato je upravljanje osredotočeno na iskanje donosov pri pretežno srednje do nižje tveganih naložbah.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Zajamčeni VEP (v EUR)

Datum VEP: 31.01.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3855 EUR
Zajamčena vrednost enote premoženja: 0.7099 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.1379 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2.1303 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9.3183 %
Sprememba VEP v tekočem letu: no data
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16.3797 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: