Vrednost enot premoženja

Back

DRZNI DO 50

Naložbeni cilj kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS Drzni do 50 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da bodo zavarovanci v kritnem skladu varčevali dovolj dolgo, da si lahko za doseganje večje donosnosti dovolijo tudi višjo izpostavljenost bolj tveganim naložbam. Z daljšim obdobjem varčevanja se lahko izognejo prevelikemu vplivu kratkoročnih nihanj in nenadnih padcev vrednosti naložb.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.04.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11.4258 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3.2097 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4.4682 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2.7633 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8.3531 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5.4498 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: