Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8726 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 10,3152 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 31,5582 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,8081 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,0118 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,2567 %