Vrednost enot premoženja

Back

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3861 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.1520 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8.3934 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6.4268 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8.3934 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14.7149 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: