Vrednost enot premoženja

Back

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.03.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3604 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1.6270 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -9.1188 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13.2730 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10.0919 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20.9567 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: