Vrednost enot premoženja

Back

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3676 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.7498 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.2185 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4.5971 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9.6160 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10.8086 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: