Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4775 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3514 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,8725 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5534 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,3528 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -4,3070 %