Vrednost enot premoženja

Back

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 09.08.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.4756 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.2466 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2.6576 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1.7118 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2.4784 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1.1655 %