Vrednost enot premoženja

Back

Certinvest Dinamic*

Certinvest Dinamic je odprt vzajemni sklad, ki lahko nalaga sredstva v bančne depozite, zakladne menice, obveznice in delnice, pri čemer mora delež, investiran v delnice, znašati vsaj 65 % čiste vrednosti sredstev sklada. Certinvest Dinamic nalaga sredstva pretežno v romunske delnice. Po vrednosti sintetičnega kazalnika tveganja in donosa se sklad uvršča v 6. kategorijo tveganja in donosa, kar je posledica velikega nihanja (rasti in padcev) cen njegovih naložb. Naložbe v delnice podjetij s trgov v razvoju so namreč visoko tvegane, zato pa – v dovolj dolgem obdobju – tudi potencialno visoko donosne. Skrbniška banka sklada je romunska banka BCR (Banca Comerciala Romana), ki sodi v skupino Erste Group.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Romunija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.0446 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.9918 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.7697 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0.3747 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7.9891 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5.7390 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: