Vrednost enot premoženja

Back

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: no data
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.0098 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.4077 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0.4044 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.9485 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.4177 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0.9800 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: