Vrednost enot premoženja

Back

KD Finance, delniški*

Investicijski sklad KD Finance, se je s 14. 01. 2013 pripojil k investicijskemu skladu KD Galileo. Vrednosti enote premoženja od tega datuma dalje, so na voljo pri navedenem prevzemnem skladu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2013
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0.8400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: no data
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: no data
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: no data
Sprememba VEP v tekočem letu: no data
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: no data

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: