Vrednost enot premoženja

Back

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.02.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 14.8656 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.4987 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14.2954 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18.2136 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3.8608 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23.0667 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: