Vrednost enot premoženja

Back

WisdomTree Physical Precious Metals*

Tržni vrednostni papir plemenitih kovin omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga plemenitih kovin, s ciljem slediti gibanju cene košarice plemenitih kovin.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 117.6600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.1019 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10.3959 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 34.1008 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7.4913 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 41.7420 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: