Vrednost enot premoženja

Back

Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad*

Naložbena politika

Naložbena politika sklada je opredeljena kot politika doseganja varnosti, likvidnosti in donosnosti z nalaganjem v vrednostne papirje in instrumente valutnega trga, s katerimi se trguje na romunskem organiziranem trgu. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve.

Zakaj investirati v KD Maximus

Razvoj trga in dobra investicijska priložnost: Hitra rast gospodarstva zahteva močno finančno podporo tako bančnega sektorja kot tudi kapitalskega trga. Odstotek celotnih bančnih sredstev bruto domačega proizvoda (BDP) Romunije je veliko ni`ji kot v državah EU, prav tako število investitorjev in življenjskih zavarovanj. Zato finančni sektor v Romuniji predstavlja velik potencial rasti in možnosti investiranja.

Tuji investitorji in gospodarska rast: Nova romunska zakonodaja na področju kapitalskega trga in postopna stabilizacija makroekonomskega okolja sta privabili veliko investitorjev, tako strateških kot tudi finančnih, ter s tem omogočili hiter razvoj trga. Romunski trg beleži visoke stopnje gospodarske rasti, ki so posledica strukturnih sprememb in prehoda države iz manj razvitega v razvito zahodno gospodarstvo.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 19.06.2014
Država: Romunija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.9656 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.7439 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2.5083 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4.2940 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3.4855 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -13.9433 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: