Aktualno

Digitalno opismenjevanje starejših


28.11.2023

Tečaji v prvih treh občinah – Lendavi, Piranu in Kranjski Gori so uspešno zaključeni, udeleženci zadovoljni.Lendava, Piran in Kranjska Gora so prve tri občine, v katerih smo novembra letos začeli izvajati projekt »DIGITALNO SAMOSTOJNI«, s katerim želimo opolnomočiti starejše občane s ključnimi digitalnimi veščinami, potrebnimi za vsakdanje življenje. V okviru poslanstva vseživljenjskega partnerstva in zaveze trajnosti smo omogočili brezplačne računalniške urice za starejše, ki živijo izven velikih središč. V naštetih občinah sta potekala osnovni in nadaljevalni tečaj digitalnega opismenjevanja. Mesta na prvih delavnicah so bila polna do zadnjega kotička, spomladi pa se bodo tečaji odvijali v drugih izbranih občinah.

Tečajniki v Kranjski Gori

Tečaji uporabe računalnika in pametnega telefona so potekali najprej v treh občinah, ki se umeščajo med slovenske občine z najvišjim deležem starejšega prebivalstva in visokim deležem indeksa staranja*.

Štiridnevne osnovne in nadaljevalne tečaje za skupine po deset udeležencev smo v zavarovalnici izvedli v sodelovanju z družbo ISA ZNANJE, specializirano za usposabljanje starejših pri uporabi novih tehnologij. Pri izvedbi tečajev in svetovanju starejšim so pomagali tudi Generalijevi zavarovalni zastopniki.

Tečajniki v Piranu

»Naučili smo se veliko!«, pravijo starejši občani in priporočajo brezplačne delavnice pod vodstvom mentorja. Ob zaključku delavnice se kar 92 % udeležencev tečaja počuti bolj samozavestno pri uporabi računalnika kot pred tečajem. Pravijo, da zdaj že znajo raziskovati in uporabljati svetovni splet ter da so bolj samozavestni pri uporabi pametnega telefona, e-pošte, pošiljanju fotografij in nenazadnje pri varni uporabi nekaterih novih spletnih storitev. Prav tako bi 9 od 10 udeležencev tečaj z veseljem priporočilo prijateljem, znancem ali družinskim članom v zrelih letih.

Po obetavnem začetku in zadovoljnih udeležencih na delavnicah v Lendavi, Piranu in Kranjski Gori, bomo že spomladi 2024 začeli izvajati tečaje v drugih krajih. Izbor novih občin, kjer bodo potekale spomladanske delavnice digitalnega opismenjevanja, že poteka. Seznam novih občin pa kmalu objavljen na naši spletni strani.

*Indeks staranja: je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let.