Aktualno

Delodajalci, do 21. decembra 2022 si lahko še povečate davčno olajšavo


21.11.2022

Če niste še vplačali premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za svoje zaposlene do najvišjega zakonsko določenega zneska, ki je predmet davčne olajšave v letu 2022, jo lahko vplačate še do 21. decembra 2022, skladno z določili Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta.Simbolna slika za poziv h koriščenju davčne olajšave iz naslova kolektivnega pokojninskega zavarovanja

Najvišja premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katero pridobite davčno olajšavo v letu 2022, znaša 5,844 odstotka letne bruto plače zaposlenega oziroma 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 2.903,66 evra.

Želite še dodatno znižati vaše vplačilo davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka od dohodka iz dejavnosti pri s. p. za leto 2022?

Če vaša vplačana premija ne dosega zneska, ki je še predmet davčne olajšave v letu 2022, jo lahko vplačate najkasneje do 21. decembra 2022. Premijo nakažete v obliki enkratnega dodatnega vplačila na osebne pokojninske račune zaposlenih.

Enkratno dodatno vplačilo premije do najvišjega zneska davčne olajšave vam priporočamo, saj z dodatnim vplačilom:

  • zvišate znesek privarčevanih sredstev na osebnem pokojninskem računu zaposlenega,
  • zvišate znesek dodatne pokojninske rente zaposlenega ob upokojitvi,
  • nagrajujete in motivirate svoje zaposlene.

Dodatno enkratno vplačilo:

  • ni boniteta zaposlenega, če je vplačilo premije do najvišjega zakonsko določenega zneska, ki je še predmet davčne olajšave,
  • je dokončni »strošek«, od katerega se ne odvedejo davki in prispevki,
  • zmanjša osnovo za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka od dohodka iz dejavnosti pri s. p.

Več o številnih koristih varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju za delodajalce.

 

Kje lahko delodajalci na varen način preverite stanje vplačanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zavarovalnici Generali?

Obiščite spletni portal za delodajalce GENERALI B2B ki vam je na voljo 24 ur na dan.

Na morebitna dodatna vprašanja bo z veseljem odgovoril vaš skrbnik, oziroma jih lahko naslovite na pokojnina.si@generali.com.