Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje je namenjeno vsem s statusom zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
Otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti zavarovanja ne sklepate.

Osnovna mesečna premija znaša 34,50 EUR*. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se zakonsko določen davek (DPZP) od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne obračunava.

S sklenitvijo tega zavarovanja se izognete doplačilom večine zdravstvenih storitev, ki jih potrebujete in koristite v javnem zdravstvenem sistemu.

* V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

Prednosti sklepanja zavarovanja

 • V primeru nesreče ali bolezni se boste izognili doplačilu zdravstvenih storitev in s tem ohranili finančno varnost.
 • Kakovost vašega življenja bo višja, saj boste zdravstveno pomoč lahko poiskali, ko jo boste potrebovali.
 • Medicinski pripomočki, ki vam lahko olajšajo vsakdanje življenje, vam bodo bolj dostopni.

Kaj zavarujem?

 • Plačilo razlike med polno ceno zdravstvenih storitev in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • kritje doplačila za zdravljenje v bolnišnicah in zdraviliščih,
 • kritje doplačila za zdravila, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo in so predpisana na zeleni recept,
 • razliko do polne cene standardnih medicinskih pripomočkov: slušnih, očesnih, ortopedskih, ortotičnih,  in drugih tehničnih pripomočkov,
 • plačilo doplačil za nenujne reševalne prevoze.

Primeri doplačil

V primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate sklenjenega, boste sami doplačali:

 • za zdravila z vmesne liste 90 %,
 • za zdravila s pozitivne liste 30 %,
 • za zdravstvene storitve zdraviliškega zdravljenja 90 %,
 • za nenujne prevoze z reševalnim vozilom 90 %,
 • za zobno protetiko 90 %,
 • za specialistične ambulantne dejavnosti od 20 do 30 %,
 • za bolnišnične storitve od 20 do 30 %.

Kako do zavarovanja?

 • V vseh poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d. d.,
 • pri vseh pooblaščenih partnerjih po Sloveniji.

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

Specialisti z asistenco
Izognite se dolgim čakalnim dobam.

Nezgodnem zavarovanju
Poskrbite za odškodnino in dodatno finančno varnost vas in vaše družine tudi, ko se ponesrečite.

Turističnem zavarovanju z asistenco v tujini

Izognite se plačilom in doplačilom zdravstvenih storitev tudi ko ste v tujini.

 

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja in zavarovanja Specialisti z asistenco so zavarovanja, ki se sklepajo z zavarovalnico ADRIATIC SLOVENICA d.d. GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana ne izvaja teh zavarovanj, temveč zgolj sodeluje pri distribuciji teh zavarovanj na način, da za zavarovalnico ADRIATIC SLOVENICA d.d. izvaja posle zavarovalnega zastopanja (več o tem je predstavljeno zavarovalcu pred sklenitvijo zavarovanja na Obvestilu v skladu z 545. členom ZZavar-1). Obe zavarovalnici sta sicer članici Skupine GENERALI.