Izplačevanje rente Dodatna pokojnina

Uredite si izplačevanje pokojninske rente, kjer lahko izbirate med 3 možnostmi doživljenjskega izplačevanja rente.

Želim nasvet

Možnosti pokojninske rente

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente – Dodatna pokojnina ureja izplačevanje pokojninske rente, pri kateri lahko izbirate med 3 vrstami doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente Dodatna pokojnina.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Višina pokojninske rente je nespremenljiva celotno dobo trajanja zavarovanja. Zavarovana oseba se odloči, v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Zavarovana oseba se odloči, v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Zavarovana oseba se odloči v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin). Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini rent. V času, določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento lahko prejema največ 200% osnovne pokojninske rente. Po preteku tega določenega obdobja zavarovana oseba prejema 100% osnovne pokojninske rente.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini rent. V času, določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento lahko prejema največ 200% osnovne pokojninske rente. Po preteku tega določenega obdobja zavarovana oseba prejema 100% osnovne pokojninske rente. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, pa se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Obdobje zajamčene pokojninske rente je enako obdobju dvostopenjske pokojninske rente. 

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri se pretežni del privarčevanih sredstev zavarovancu izplača v izbranem obdobju izplačevanja. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini pokojninske rente. Zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Pospešeno pokojninsko rento se lahko zahteva za privarčevana sredstva manjša od 20.000 EUR.

Dodatne informacije

Pogoj za začetek izplačevanja pokojninske rente je upokojitev po ZPIZ-2.

  • V primeru, da ste varčevali pri naši zavarovalnici:

Na Generali zavarovalnici d. d. pridobite informativni izračun pokojninske rente. Odločite se za eno od ponujenih pokojninskih rent in nas kontaktirajte na brezplačno številko 080 70 77 ali nam pišite na pokojnina.si@generali.com.

  • V primeru, da boste privarčevana sredstva prenesli od drugega upravljavca: 

Na Generali zavarovalnici d. d. pridobite informativni izračun pokojninske rente. Odločite se za eno od ponujenih pokojninskih rent. Izpolnite Zahtevek za prenos sredstev od drugega upravljavca na Generali zavarovalnico d. d. in nam jo skupaj z zahtevanimi dokumenti pošljite na naš naslov. Za vas bomo uredili prenos sredstev in plačilo morebitnih stroškov, ki bi ob tem nastali.

Zajamčeno obdobje pomeni, da lahko zavarovanec izbere določeno obdobje, ko bo izplačevanje pokojninske rente zagotovljeno, ne glede na to ali bo zavarovanec še živ. V primeru, da zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se do konca zajamčene dobe pokojninska renta izplačuje zakonitim dedičem ali upravičencem.

S 25 % akontacije dohodnine je obdavčena polovica pokojninske rente, vendar samo v primeru, ko je obrok pokojninske rente enak ali višji od 160 evrov.

Pokojninsko rento Generali zavarovalnica d. d. izplačuje najkasneje 10. delovni dan v mesecu za tekoči mesec.

Že veste, kako si boste izplačevali vašo pokojnino?

Če želite, da vam pripravimo informativni izračun pokojninske rente ali v primeru dodatnih vprašanj, nam pišite ali pokličite na brezplačno številko 080 70 77. 

Želim informacije o možnostih izplačevanja moje pokojnine