Zavarovanje konjev

Nezgoda ali bolezen lahko privedeta do nepredvidenih stroškov veterinarskih storitev, ne glede na to, ali so vaši konji namenjeni za šport, rekreacijo ali delo. Z zavarovanjem jim boste omogočili kakovostnejšo oskrbo in poskrbeli za njihovo hitro ozdravitev.

O zavarovanju

Zavarovanje konjev vam omogoča, da svojega konja zavarujete za nevarnost pogina ali neboleče usmrtitve zaradi usodne bolezni ali nezgode, ki ne dopušča upanja na ozdravitev.

Dodatno zavarovanje lahko sklenete za stroške zdravljenja živali, pri čemer vam bo zavarovalnica povrnila dogovorjen del stroškov veterinarskih storitev. Zavarujete lahko tudi žrebe pri porodu in odgovornost iz posesti konja. Obenem tudi morebitne tožbe tretjih oseb v primeru brce ali ugriza lahko vodijo do visokih odškodnin, ki jih bo v primeru sklenitve zavarovanja krila zavarovalnica.

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom:

 • plemenskih žrebcev in kobil,
 • konjev za rekreativno jahanje,
 • tekmovalnih in športnih konjev,
 • delovnih konjev in
 • konjev, ki se uporabljajo v poklicne namene.

Popusti in posebnosti

Popusti

Pri zavarovanju nudimo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije. Če imate pri nas sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še poseben paketni popust. Preverite višine popustov na telefonski številki xxxxx in si priskrbite najugodnejše zavarovanje!

Posebnosti

Poseben popust nudimo za večje skupine zavarovancev, kot so konjeniška društva in združenja, ki z AS sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Koga lahko zavarujete?

Zavarujete lahko konje v starosti od 10 dni do 21. leta starosti, razen islandskih konjev, ki se lahko zavarujejo do 25. leta starosti, tekmovalnih konjev in športnih konjev do 15. leta starosti ter konje in kobile, ki se uporabljajo v poklicne namene do 18. leta starosti.

Vsi konji morajo biti nedvoumno razpoznavni in veterinarsko pregledani. Imeti morajo tudi identifikacijski dokument.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje za konje krije stroške:

 • pogina zavarovane živali zaradi bolezni ali nezgode,
 • usmrtitve zavarovane živali brez bolečin, če živali preti neposredna nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode.

Zavarovanje je mogoče razširiti za:

 • stroške zdravljenja v Sloveniji, možna je tudi razširitev kritja na območje Evrope,
 • izgubo žrebeta pri porodu,
 • zavarovanje odgovornosti lastnika konja za škode, ki jih konj povzroči tretji osebi.

Prijava škode

O bolezni ali nezgodi zavarovane živali je potrebno čim prej obvestiti veterinarja in ravnati po njegovih navodilih, da se prepreči nadaljnji razvoj bolezni oziroma da jo strokovno oskrbi . Zavarovalnico morate o nastanku škodnega dogodka obvestiti takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste zanj. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, bo zavarovalnica povrnila del stroškov zdravljenja neposredno ustanovi, v nasprotnem primeru pošljete zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno svoji zavarovalnici. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini.

Pogosta vprašanja

V primeru pogina konja morate takoj poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, kot je policija ali inšpekcija, če to zahtevajo okoliščine.

Veterinar bo napisal veterinarsko poročilo in odredil patoanatomsko sekcijo poginule živali.

Pri vsaki veterinarski storitvi boste morali sami kriti del stroškov zdravljenja glede na soudeležbo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

Za sklenitev zavarovanja veljajo naslednji pogoji:

 • Splošni pogoji za zavarovanje živali 01-IŽI-01/11
 • Posebni pogoji za zavarovanje stroškov zdravljenja živali 02-ISZ-01/11
 • Posebni pogoji za zavarovanje teleta, žrebeta in pasjih mladičev pri porodu 02-IML-01/11