Zavarovanje drugih živali

Posebno skrb in veterinarsko pomoč v primeru bolezni ali nezgode zahtevajo tudi živali, kot so ovce, koze, govedo, prašiči, divjad in preostale domače živali. To lahko za njihovega lastnika predstavlja nepredvidljive finančne stroške. S primernim zavarovanjem boste poskrbeli za kakovostno zdravljenje svojih živali.

Popusti in posebnosti

Popusti

Pri zavarovanju nudimo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije. Če imate pri AS sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še poseben paketni popust.

Preverite višino popustov na telefonski številki xxxxx in si priskrbite najugodnejše zavarovanje!

Posebnosti

Poseben popust nudimo za večje skupine zavarovancev, kot so društva in združenja, če imajo z AS sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Komu je namenjeno zavarovanje?

Zavarovanje je namenjeno:

 • plemenskemu govedu in govejim pitancem,
 • plemenskim prašičem in prašičem pitancem,
 • ovcam in kozam,
 • perutnini, kuncem, čebelam, ribam ter
 • divjadi v oborah - damjakom, muflonom, jelenom in drugim živalim

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje krije stroške:

 • nastale ob poginu živali zaradi bolezni ali nezgode,
 • zakola v sili, če živali preti neposredna nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode,
 • zakola iz ekonomskih razlogov, če postane žival zaradi bolezni ali nezgode neuporabna za pridobitno dejavnost in ni upanja, da bi z zdravljenjem ozdravela.

Dodatno zavarovanje krije pri govedu, prašičih in drobnici stroške zdravljenja v Sloveniji, pri plemenskem govedu pa je mogoče skleniti zavarovanje tudi za izgubo teleta pri porodu.

Prijava škode

O bolezni ali nezgodi zavarovane žival je potrebno čim prej obvestiti veterinarja in ravnati po njegovih navodilih, da se prepreči nadaljnji razvoj bolezni oziroma da žival strokovno oskrbi. O nastanku škodnega dogodka je potrebno zavarovalnico obvestiti takoj, oziroma najkasneje tri dni po tem, ko izveste zanj. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, zavarovalnica povrne del stroškov zdravljenja neposredno veterinarski ustanovi, v nasprotnem primeru pošljete zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno na AS. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini.

Prijavo škode lahko opravite tudi preko spletnega obrazca.

Pogosta vprašanja

Takoj morate poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, kot je policija ali inšpekcija, če to zahtevajo okoliščine.

Veterinar bo napisal veterinarsko poročilo in odredil patoanatomsko sekcijo poginule živali. Zavarovalnico morate o nastanku škodnega dogodka obvestiti najkasneje v treh dneh od dneva, ko izveste zanj.

V primeru ekonomskega zakola živali pokličite pristojnega doktorja veterinarske medicine, ki bo podal predlog za ekonomski zakol. Predlog morate dostavite zavarovalnici, na podlagi odobritve ekonomskega zakola s strani zavarovalnice pa morate zagotoviti zakol v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za pozitiven odgovor.

Pri vsaki veterinarski storitvi boste morali sami kriti del stroškov zdravljenja glede na soudeležbo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

Za sklenitev zavarovanja veljajo naslednji pogoji:

 • Splošni pogoji za zavarovanje živali 01-IŽI-01/11
 • Posebni pogoji za zavarovanje stroškov zdravljenja živali 02-ISZ-01/11
 • Posebni pogoji za zavarovanje teleta, žrebeta in pasjih mladičev pri porodu 02-IML-01/11