Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ). S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).
Ob preoblikovanju zavarovane osebe ohranijo vse pravice, kot so jih imele do sedaj, v enakem obsegu. Razlika je le v tem, da bodo te pravice po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti financirane le iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Vse zavarovalne police za DZZ, sklenjene pri GENERALI zavarovalnici d.d., avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo teh polic vam zato ni treba storiti ničesar.
Zadnja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je premija za december 2023. Če ste premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačali za nekaj mesecev ali leto vnaprej, boste vračilo preplačanih premij prejeli najkasneje do 29. 2. 2024.
Za vse informacije glede obveznega zdravstvenega prispevka in izvajanja vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja se obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ugodnosti

ASISTENCA ZDRAVJE - STORITVE

Na brezplačni številki 080 81 10 vam pomagamo poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj.

Popust pri drugih zavarovanjih

Ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vam priznamo do 10 % popust pri zavarovanju Specialisti z asistenco.

Kaj krije zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je neločljivo vezano na obvezno zdravstveno zavarovanje. Krije stroške razlike do zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Z veljavnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem namesto vas poskrbimo za doplačilo zdravstvene storitve, ki bi jo drugače morali doplačati iz lastnega žepa. Za primer vzemimo zdravljenje poškodbe izven dela. 70 % stroškov zdravljenja krije obvezno zdravstveno zavarovanje, 30 % stroškov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Primer informativnega izračuna

Primeri doplačil glede na cene zdravstvenih storitev (december 2019)

Zdravstvena storitev Doplačilo v primeru, če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Zlom stegnenice 1.812,62 €
Odstranitev slepiča 998,01 €
Zamenjava kolka 2.298,67 €
Ultrazvok srca in ožilja 16,41 €
Dvotedenska terapija v zdravilišču 2.100,00 €

Vir: Interni podatki zavarovalnice

Pogosta vprašanja

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem krije stroške zdravstvenih storitev zavarovanca. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev, torej v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah.

Na položnici bo skladno z uredbo znesek 35,67 EUR.

Po 1. 5. 2023 bo znesek za plačilo znašal 35,67 EUR.

Cene zdravstvenih storitev v Sloveniji se zadnja leta povišujejo. Najvišjemu dvigu smo bili priča leta 2022, in sicer zaradi visoke inflacije. Posledično so se poviševala doplačila k zdravstvenim storitvam. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 % več zdravstvenih storitev kot v enakem obdobju lani. Poleg tega se skozi čas spreminja nabor storitev. Od 1. 1. 2020 do 1. 2. 2023 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v nabor vključil več kot 1270 novih storitev in okrog 110 storitev, ki se izvajajo pri zdravljenju na daljavo. Stroški doplačil so se samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Po Oceni dolgoročnih javno-finančnih gibanj v zdravstvenem sistemu, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja decembra 2022, dolgoročne projekcije gibanja zdravstvenih izdatkov in finančnih virov za njihovo pokrivanje kažejo, da bo ob nespremenjeni strukturi obojih zaradi demografskih gibanj, rasti BDP in ne-demografskih dejavnikov, nastajal dolgoročen primanjkljaj.

Uredba Vlade o omejitvi višine premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja velja do 31. 12. 2023. Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) bo s 1. 1. 2024 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjeno.

Pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) in posledično iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). DZZ pa v skladu z zakonom krije doplačilo do polne cene storitev.

Zavarovalnica Generali ne določa obsega pravic niti iz OZZ niti iz DZZ. Prav tako so pravice enake za vse zavarovance in tudi pravila za izvajanje DZZ so enaka za vse zavarovalnice, ki DZZ ponujajo.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete samo na določenih prodajnih mestih zavarovalnice GENERALI, če ga sklepate prvič (ste postali zavezanec za doplačila), vendar le z veljavnostjo do 1. 1. 2024.

Za več informacij nas pokličite na brezplačno številko 080 70 77.

Rdeča svetuje

Kaj krije obvezno zdravstveno zavarovanje

Preberite, kakšna je razlika med obveznimi in prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji, kaj nudijo zavaorvanja iz prve in kaj iz druge skupine ter kako izbrati zavarovanje za vaše potrebe.

Kako pozdravimo sindrom karpalnega kanala

Sindrom karpalnega kanala je ena najpogostejših okvar perifernega živčevja pri odraslih, ki prizadene od tri do šest odstotkov svetovnega prebivalstva. Preberite, kako se postavi diagnoza in kakšno je zdravljenje.

Zakaj je pomembno, da pridobite drugo zdravniško mnenje?

Vsak pacient ima pravico do drugega zdravniškega mnenja, pridobite pa ga lahko v okviru javnega zdravstva, samoplačniško ali v okviru police zdravstvenega zavarovanja. Vedeti morate le, kako!