ZAVAROVANJE COVID-19

Pomagamo vam ohraniti finančno varnost, zagotovimo strokovni, tudi video posvet z zdravnikom, pomoč in podporo zdravljenju po težki obliki COVID -19.

Naročite svetovalca

Katera kritja vključuje zavarovanje?

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za:

 • Bolnišnično nadomestilo v primeru zdravljenja v bolnišnici zaradi bolezni COVID-19. Višina izplačila je določena glede na število nočitev v bolnišnici:
  • od vključno 3 do vključno 10 nočitev v bolnišnici
  • nad 10 nočitev v bolnišnici.
 • Nadomestilo za okrevanje po premestitvi iz intenzivne nege na običajni oddelek zaradi bolezni COVID-19.
 • Posmrtnina upravičencu v primeru smrti zavarovanca zaradi posledic bolezni COVID-19.

Organizacijo in plačilo storitev:

 • Strokovni posvet z zdravnikom (video posvet, telefonski pogovor) o zdravstvenem stanju zavarovanca.
 • Psihološka pomoč v primeru resnega zdravstvenega stanja (vključuje tudi bolezen COVID-19), v primeru trajne delovne nezmožnosti opravljanja poklica, poporodne depresije in v primeru smrti ožjega družinskega člana (do 5 obravnav na zavarovalni primer/v trajanju zavarovanja, do skupne vrednosti 400 EUR).

Storitve Asistence zdravje:

 • Informacije o zavarovanju, izvajalcih zdravstvenih storitev, pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja ter o uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji.
 • Izdajo predhodne odobritve in organizacijo strokovnega posveta z zdravnikom v zvezi z  zdravstvenim stanjem ter psihološko pomoč.

KRITJA ZAVAROVALNE VSOTE
Storitve Asistence zdravje

Bolnišnično nadomestilo
•    od 3 do vključno 10 nočitev v bolnišnici
•    nad 10 nočitev v bolnišnici

500
1.000
Nadomestilo za okrevanje 2.000
Posmrtnina 1.000
Psihološka pomoč (do 5 obravnav na zavarovalni primer) do 400
Strokovni posvet z zdravnikom

Enkratna premija zavarovanja 12,00

 

STAROSTNI RAZRED ENKRATNA PREMIJA ENKRATNA PREMIJA za zdravstveno osebje
18 - 30 12 24
31 - 45 14 28
46 - 55 18 36
56 - 65 23 48

Zavarovalne vsote in premija so izražene v EUR. Premija vsebuje 8,5 % DPZP.

Pogosta vprašanja

Zavarujejo se lahko osebe od 18. do 64. leta starosti.

Osebe, ki opravljajo delo zdravstvenega osebja, lahko zavarovanje sklenejo z doplačilom premije.

Zavarovanja ne morejo skleniti osebe, ki so imele ali imajo diagnosticirano bolezen COVID-19 ali je bila bolezen diagnosticirana njihovim ožjim družinskim članom.

Predhodna stanja, med katera sodi tudi diagnoza bolezni COVID-19, niso krita.

70 % zavarovalne vsote za bolnišnično nadomestilo in nadomestilo za okrevanje se izplača kroničnim bolnikom, ki imajo eno izmed navedenih kroničnih bolezni:

 • srčno – žilne bolezni
 • astma
 • kronična obstruktivna pljučna bolezen
 • sladkorna bolezen 

Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na polici določen kot začetek zavarovanja, če je bila do takrat plačana premija v enkratnem znesku. Če premija ni plačana, začne zavarovanje veljati naslednji dan po plačilu premije.

Zavarovanje traja do 31. 12. 2020.

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja je enostavno.

 • Izplačilo zavarovalnine: izpolnite obrazec in priložite zbrano zdravstveno dokumentacijo.
 • Naročanje na zdravstveno storitev (posvet na daljavo, psihološka pomoč): pokličite Asistenco zdravje na brezplačno telefonsko številko 080 81 10, kjer boste prejeli vsa potrebna navodila. Željeno storitev vam uredimo hitro. 

Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje COVID-19 01-COV-01/20.