Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Prevozniki ste v času prevoza blaga izpostavljeni številnim nevarnostim na cesti, zato je nevarnosti izpostavljeno tudi blago, za katerega ste odgovorni. Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu je namenjeno cestnim prevoznikom v domačem in mednarodnem prometu, ki želite preprečiti morebitno škodo in dodatno zavarovati svoje poslovanje.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Podrobno

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije škodo, ki lahko izhaja iz prevozniške odgovornosti v domačem ali mednarodnem prometu, kritje pa se nanaša le na prevoze, opravljene na območju, ki je dogovorjeno s pogodbo.

Zavarovanje lahko z dodatnimi kritji popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako poskrbite za optimalno zavarovanje.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu ne velja v primeru:

 • prevozov denarja, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih,
 • zavarovančeve namerne povzročitve škodnega dogodka,
 • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
 • zavarovančevega zavedanja o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti, in
 • če dodatno kritje ni bilo posebej dogovorjeno ter za to tudi ni bila obračunana dodatna premija.

Skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejše izključitve navedene v zavarovalnih pogojih.

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Zavarovalnico obvestite takoj ali najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • V primeru tatvine ali izgube tovora takoj pokličite policijo, ob običajnih škodnih dogodkih pa skupaj s prevoznikom pošiljke zapisniško ugotovite nastalo škodo.

Ob nastanku škodnega dogodka je potrebno predložiti:

 • prevozni dokument,
 • zapisnik o nastali škodi ali ugovor prevozniku,
 • policijski zapisnik za škode, nastale zaradi kaznivega dejanja,
 • račun ali drugo dokazilo o vrednosti blaga,
 • dokazilo o višini nastale škode in stroškov,
 • po potrebi zapisnik sodnega izvedenca, tržnih, sanitarnih ali veterinarskih organov.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi zavarovanja prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu.

Naročite svetovalca