Kasko zavarovanje za plovila in jahte

Pomorska nezgoda se lahko pripeti tudi najbolj izkušenim voznikom plovil. Razburkano morje, presenetljiva plitvina ali trk v drugo vozilo prinašajo velike finančne izgube, ki se jim lahko izognete s kasko zavarovanjem za plovila in jahte.

Želim nasvet SKLENITE NA SPLETU

Popusti in ugodnosti

Pri Generaliju vam pri zavarovanju plovil nudimo številne ugodnosti:

 • bonus na ugoden škodni rezultat,
 • popust na stalnost,
 • 10% popust na članstvo v pomorski asistenci (članstvo v Emergensea in drugih asistenčnih hišah),
 • 3% popust za plovila, ki imajo nameščen BRS sistem, in
 • paketni ali Generali ZAME popust.

Za plovila vrednosti do 30.000 EUR dodatno še:

 • popust na pogodbeni stalni letni privez v marini ali komunalnem privezu in
 • 5 % popusta za plovila, ki niso starejša od 5 let,

Za dražja plovila, ki presegajo vrednost 30.000 EUR v sklopu Jahtnega zavarovanja, ponujamo posebno konkurenčno premijo in kar 40% vstopni bonus na zavarovanje.

 

Jahtno zavarovanje brez doplačila razširja kritje na:

 • izgubo, poškodbo ali stroške, nastale zaradi nevarnosti udeležbe na regati, za potovalne jadrnice,
 • nevarnosti med uporabo za poučevanje jadranja ali vodenja,
 • izgubo ali poškodbo izvenkrmnega motorja v skladu z opisom na polici,
 • lom in prelom jambora in raztrganje jader ter
 • plovbo po Sredozemskem morju.

S posebnim dogovorom in doplačilom pa je mogoča razširitev geografskih meja plovbe tudi na vsa ostala morja.

Razširitev zavarovanja

V sklopu zavarovanja lahko razširimo tudi geografske meje kritja za plutje po Sredozemskem morju, kajti osnovno kritje velja le v Jadranskem morju in notranjih ter celinskih vodah Slovenije.

Zavarujemo lahko škode, ki bi nastale med prevozom po kopnem, tekmovanji, oddajanjem v najem ali pri poučevanju jadranja oziroma vodenja plovila.

Zavarovanje je mogoče skleniti tudi na dogovorjeno vrednost plovila, franšize se lahko sorazmerno prilagodijo vrednosti plovila.

Prijava škode

Kot zavarovanec ste dolžni ob nastanku škodnega primera izvesti vse razumne ukrepe, da se škoda odvrne ali zmanjša, poskrbeti za udeležence v nesreči in paziti na svojo varnost, obenem pa nas tudi takoj obvestiti o nastali škodi oziroma dogodku.

Ob pomoči sodnih in pomorskih izvedencev ter drugih vrhunskih zunanjih sodelavcev vam zagotovimo pomoč na področju celotnega Jadrana.

Pomorsko nezgodo je treba prijaviti pristojnemu predstavništvu pomorskih oblasti, v primeru vloma, tatvine ali drugega kaznivega dejanja pa tudi pristojni policijski postaji.

Ob poškodbi ali izgubi pogonskega motorja in njegovih sklopov, jader, ponjav, tubusov, gumenjakov, blazin, vgrajene tehnične in navtične opreme ali druge podobne opreme, kadar so ti deli oziroma oprema starejši od pet let, se za določitev višine zavarovalnine uporablja amortizacija po pravilih stroke. Ne glede na starost poškodovanih ali uničenih delov plovila pa obračunana zavarovalnina za posamezni del ne sme presegati njegove tržne vrednosti v trenutku nastanka škode.

Primer obračunov amortizacijskih stopenj:

Amortizacijske stopnje - jadrnice

Prijava škode >

Pogosta vprašanja

Zavarovanje krije fizično izgubo in poškodbo, ki nastane na zavarovanem plovilu zaradi:

 • pomorskih nevarnosti (brodolom, nasedanje, trčenje ...),
 • eksplozije, požara, strele,
 • vlomne tatvine ali ropa,
 • izvleka plovila na obalo, splavitve, dviganja in
 • nepooblaščene uporabe plovila ali objestnega poškodovanja s strani tretjih oseb.

Kriti so tudi stroški, ki nastanejo zaradi:

 • popolne izgube plovila ali prepustitve,
 • delne škode plovila,
 • ugotavljanja in reševanja zavarovalnega primera ter
 • reševanja in izplačila nagrade za reševanje.

Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi naklepa ali hude malomarnosti zavarovanca. Ravno tako ni krita škoda, ki nastane zaradi:

 • plovne nesposobnosti plovila, pomanjkljivega vzdrževanja, dotrajanosti,
 • raztrganja jader, cerad, vrvi (razen če to ni posledica požara, eksplozije, strele, nasedanja, udarca ali trčenja itd.),
 • običajnih vremenskih vplivov, kot so mraz, led, zmrzovanje hladilne tekočine, sonce, vročina, običajno plimovanje itd.,
 • pomanjkljivega ali neprimernega priveza ali načina pri privezovanju in sidranju,
 • okvare pogonskega motorja (strojelomne škode),
 • prevoza po kopnem, na tekmovanjih, pri opravljanju obrti, oddajanja plovila v najem in stroškov dviganja (razen v primerih, ko je to posebej dogovorjeno).

Premija je odvisna od:

 • zavarovalne vsote (kar predstavlja dejansko, trenutno tržno vrednost plovila),
 • opreme,
 • vrste in
 • hitrosti plovila.
Z doplačilom je kritje možno razširiti.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom