Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila

Letenje poleg neizmernega užitka prinaša tudi možnost hujših poškodb tretjih oseb in njihovih stvari. Zavarovanje odgovornosti je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora skleniti vsak lastnik zračnega plovila.

Prijava škode

V primeru škodnega dogodka ste nas dolžni v treh dneh pisno obvestiti in nam posredovati vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev odgovornosti.

Če vam je predložen odškodninski zahtevek zaradi škode iz odgovornosti ali je proti vam vložena odškodninska tožba oziroma premoženjsko-pravni zahtevek v kazenskem postopku, nas morate o tem obvestiti brez odlašanja. Obenem nam morate dostaviti vse listine, ki vsebujejo tovrstne zahtevke, skupaj z vsemi dokumenti in podatki, potrebnimi za ugotovitev obstoja in višine naše obveznosti. 

Prijava škode >

Pogosta vprašanja

Zavarovanje krije škodo, katere posledica je uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v primeru:

 • smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja tretjih oseb (osebna škoda) in/ali
 • uničenja, poškodbe ali izgube stvari (škoda na stvareh).

Prav tako pa so kriti tudi potrebni in razumni stroški sporov ter pravnih dejanj.

V skladu z Uredbo EU št. 785/2004, ki je začela veljati 30.4.2005 in ki določa minimalne zahteve zavarovanja za skoraj vsa letala in druge letalne naprave, ki letijo v zračnem prostoru EU, morate imeti lastniki zračnih plovil sklenjeno zavarovanje odgovornosti tudi za primere:

 • povzročitve škode potnikom in
 • povzročitve škode na prtljagi in tovoru.
Hkrati mora zavarovanje kriti tudi odgovornost za škodo, nastalo zaradi vojnih in/ali terorističnih nevarnosti.

Izključeni so odškodninski zahtevki:

 • ki presegajo obseg obveznosti, določenih v pravnih predpisih,
 • zavarovalca, lastnika, uporabnika,
 • pilota, posadke,
 • hrupa, onesnaževanja in radiacije.

Premija je odvisna od:

 • tipa zrakoplova,
 • vzletne mase,
 • zavarovalne vsote,
 • namena uporabe in
 • števila potniških sedežev.

Letalsko nezgodo je treba prijaviti pristojnemu organu, če je ta obveznost določena z zakonom. 

Za zavarovanje veljajo:

Splošni pogoji za zavarovanje lastnika ali zakupnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, 01-TLO-01/06.

Pozanimajte se o zavarovalnih pogojih in povprašajte za konkretno ponudbo pri našem svetovalcu.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom